Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Kierunek Pielęgniarstwo


Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej, obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów. Pracę dyplomową student przygotowuje w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów. Egzamin dyplomowy składa się z części pisemnej i ustnej.

Szczegółowe zasady oraz warunki procesu dyplomowania na kierunku PIELĘGNIARSTWO (I i II stopnia) zawarte zostały w poniższych załącznikach. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Młoda pielęgniarka w błękitnym kitlu ze stetoskopem

Kierunek Psychologia


Młodzi studenci podczas rozmowy

Jednolite studia magisterskie

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Egzamin składa się z trzech pytań – pierwsze dotyczy pracy dyplomowej (temat i cel pracy, wyniki, wnioski). Dwa pozostałe stanowią pytania weryfikujące kierunkowe efekty kształcenia - dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku.

Zasady dyplomowania dla kierunku psychologia jednolite studia magisterskie – zbiór dokumentów:

·         Zasady dyplomowania dla kierunku psychologia

·         Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku psychologia (w trakcie przygotowania)

·         Oświadczenia studenta

·         Regulamin antyplagiatowy

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Na zdjęciu wojskowi patrzący na mapę

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Egzamin składa się z trzech pytań – pierwsze dotyczy pracy dyplomowej (temat i cel pracy, wyniki, wnioski). Dwa pozostałe stanowią pytania weryfikujące kierunkowe efekty kształcenia - dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 

Zasady dyplomowania I stopień – zbiór dokumentów:

·         Zasady dyplomowania dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

·         Pytania do egzaminu dyplomowego dla  kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

·         Oświadczenia studenta

·         Regulamin antyplagiatowy

Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Egzamin składa się z trzech pytań – pierwsze dotyczy pracy dyplomowej (temat i cel pracy, wyniki, wnioski). Dwa pozostałe stanowią pytania weryfikujące kierunkowe efekty kształcenia - dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 

Zasady dyplomowania II stopień – zbiór dokumentów:

·         Zasady dyplomowania dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

·         Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

·         Oświadczenia studenta

·         Regulamin antyplagiatowy

Kierunek Finanse i Rachunkowość


na zdjęciu grupa menadżerów omawiająca projekt

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Egzamin składa się z trzech pytań – pierwsze dotyczy pracy dyplomowej (temat i cel pracy, wyniki, wnioski). Dwa pozostałe stanowią pytania weryfikujące kierunkowe efekty uczenia się - dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 

Zasady dyplomowania I stopień – zbiór dokumentów:

·         Zasady dyplomowania dla kierunku Finanse i rachunkowość pierwszego stopnia

·         Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku Finanse i rachunkowość pierwszego   stopnia

·         Oświadczenia studenta

·         Regulamin antyplagiatowy

Ekonomia Menedżerska (studia I stopnia)


Zdjęcie przedstawiające studentów przy stole

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Egzamin składa się z trzech pytań – pierwsze dotyczy pracy dyplomowej (temat i cel pracy, wyniki, wnioski). Dwa pozostałe stanowią pytania weryfikujące kierunkowe efekty uczenia się - dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 

Zasady dyplomowania I stopień – zbiór dokumentów:

·         Zasady dyplomowania dla kierunku Ekonomia menedżerska pierwszego stopnia

·         Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku Ekonomia menedżerska pierwszego stopnia

·         Oświadczenia studenta

·         Regulamin antyplagiatowy

Ekonomia Menedżerska (studia II stopnia)


Studenci siedzący przy stole

Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska jest egzaminem ustnym. Obejmuje on obronę pracy dyplomowej oraz zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotu dyplomowania. Egzamin składa się z trzech pytań – pierwsze dotyczy pracy dyplomowej (temat i cel pracy, wyniki, wnioski). Dwa pozostałe stanowią pytania weryfikujące kierunkowe efekty uczenia się - dwa losowo wybrane pytania z zakresu studiowanego kierunku. 

Zasady dyplomowania II stopień – zbiór dokumentów:

·         Zasady dyplomowania dla kierunku Ekonomia menedżerska drugiego stopnia

·         Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku Ekonomia menedżerska drugiego stopnia

·         Oświadczenia studenta

·         Regulamin antyplagiatowy

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.