Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Społeczność studencką na forum Uczelni reprezentuje Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS), której członkowie wybierani są w wyborach powszechnych na dwuletnią kadencję. RUSS jest organizacją otwartą i chętną do współpracy ze studentami. Priorytetami członków Rady Uczelnianej są przede wszystkim pomoc innym i oddanie się w pracę na rzecz braci studenckiej. Jej zadaniem jest dbałość o prawa i przywileje studentów. W związku z tym zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów żaków, koordynowaniem działań organizacji studenckich, a także organizacją imprez kulturalno-rozrywkowych.
Rada Uczelniana współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, reprezentuje ją na zewnątrz – dbając o jej dobry wizerunek, oraz decyduje i opiniuje w sprawach dotyczących studentów. Każdy student indywidualnie lub za pośrednictwem starosty roku, który zajmuje się sprawami związanymi z danym kierunkiem i specjalnością może zgłosić do samorządu problem, zastrzeżenia lub uwagi związane np. z organizacją studiów, danym wykładowcą/pracownikiem itp. Starosta jest również łącznikiem każdego studentaz wykładowcami, władzami Uczelni oraz RUSS.

Zapraszamy do współpracy!

Grupa studentów razem się uczy

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego


Przewodznicząca RUSS - Zuzanna Lombara

Zastępca przewodniczącej RUSS - Karolina Litwa

Sekretarz RUSS - Paweł Chmiel

Członkowie RUSS:

Jakub Dul

Aleksandra Kanios

Piotr Szurek

Tomasz Kutyła

Klaudia Saja

Arkadiusz Socha

Beata Słabiak

Wiktoria Guzik

Współpraca


Nasz Samorząd jest otwarty na wszelkie możliwości współpracy. Gwarantujemy szybki kontakt i gwarancję radości z usługi.

Serdecznie Wam polecamy i zapraszamy do korzystania z usług następujących firm:

Generali Group: LINK

Bank BZ WBK 1 Oddział w Tarnobrzegu: LINK

Bocianówka: LINK

Klub Nocny Orbita & Irish Pub: LINK

Paintball - Tarnobrzeg: LINK

Kontakt


Biuro w Budynku Wykładowczym:
ul.Wyszyńskiego 10,
pok. nr 2.15 (obok Biura Karier)
E-mail: samorzad@puz.tarnobrzeg.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.