Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Informacje dotyczą wyłącznie kierunków:

⇐ Finanse i Rachunkowość

Ekonomia Menedżerska

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Psychologia


Zasady odbywania praktyk zawodowych na kierunkach PIELĘGNIARSTWO znajdują się pod następującym adresem:

https://www.puz.tarnobrzeg.pl/praktyki-pielegniarstwo 


 

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2023/2024

 

Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

dr Tomasz Dziechciarz

e-mail: tomasz.dziechciarz@edu.puz.tarnobrzeg.pl


Kierunek studiów: Ekonomia Menedżerska

 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

dr Robert Rogowski

e-mail: rogowski.robert@edu.puz.tarnobrzeg.pl

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

dr Joanna Sepioło

e-mail: joanna.sepiolo@edu.puz.tarnobrzeg.pl


Kierunek studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 Studia stacjonarne pierwszego stopnia

dla studentów I i II roku studiów

mgr Jacek Kulita

e-mail: jacek.kulita@edu.puz.tarnobrzeg.pl

 

dla studentów III roku studiów

dr Piotr Szulich

e-mail: piotr.szulich@puz.tarnobrzeg.pl

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

dr Marian Szkodziński

e-mail: marian.szkodzinski@edu.puz.tarnobrzeg.pl

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

dla studentów I roku studiów

dr Marian Szkodziński

e-mail: marian.szkodzinski@edu.puz.tarnobrzeg.pl

 

dla studentów II roku studiów

dr Piotr Szulich

e-mail: piotr.szulich@puz.tarnobrzeg.pl


Kierunek studiów: Psychologia

Jednolite studia magisterskie

dla studentów III roku studiów

mgr Agnieszka Homarowicz

e-mail: agnieszka.homarowicz@edu.puz.tarnobrzeg.pl

 

dla studentów IV roku studiów

dr Małgorzata Lis

e-mail: malgorzata.lis@edu.puz.tarnobrzeg.pl

 

dla studentów V roku studiów

mgr Ewa Biernat

e-mail: ewa.biernat@edu.puz.tarnobrzeg.pl


 

Dział Kształcenia - Praktyki

mgr inż. Anna Filipczyk-Zygmunt

tel.: 15 822 90 15  w. 252

e-mail: praktyki@puz.tarnobrzeg.pl

 


Partnerzy praktyk:

https://puz.tarnobrzeg.pl/partnerzy_praktyki

 

Akty prawne


Finanse i Rachunkowość


Ekonomia Menedżerska


Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Psychologia


Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.