Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

WAŻNE INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ:

– stypendium socjalne - wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1 050,00 zł netto;

– stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - jest przewidziane dla osób mieszkających w obiekcie innym niż dom studencki i którym dojazd z miejsca stałego zameldowania do PUZ uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie,

– stypendium rektora - dla studentów PUZ informacja o średniej arytmetycznej za poprzedni rok akademicki generowana jest na wniosku pobieranym z systemu CLOUDA;

– stypendium dla osób niepełnosprawnych - wymagane jest aktualne orzeczenie.


Termin i tryb składania wniosków na rok akademicki 2022/2023

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINACH:

od 14.10.2022 r. do 28.10. 2022 

oraz od 02-04.11.2022

WAŻNE!

Wnioski o przyznanie stypendium znajdują się w CLOUDA.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uzupełniania, drukowania wniosku i załączników oraz dołączania wymaganych dokumentów.

Miejsce przyjmowania wniosków: budynek przy ul. Sienkiewicza 50, p. 14A i 15A (Punkt rekrutacyjny)

w godzinach: 8.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

WNIOSKI DOSTĘPNE BĘDĄ W SYSTEMIE CLOUDA:
OD 14.10.2022

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.