Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opłaty


W Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu obowiązują opłaty za:

• zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych,

• powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

• prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,

• prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,

• prowadzenie studiów w języku obcym,

• wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów,

• postępowanie rekrutacyjne.

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025, wysokości opłaty pobieranej za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się dla kandydatów na studia na rok akademicki 2024/2025, wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w roku akademickim 2024/2025 znajduje się w BIP Uczelni.

https://bip.puz.tarnobrzeg.pl/pws/studia-i-sprawy-studenc/oplaty-za-studia/21477,Oplaty-pobierane-od-kandydatow-i-studentow-rozpoczynajacych-studia-w-roku-akadem.html

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.