Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Przedmiot i cele działania


Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu została powołana w trosce o zapewnienie wypełniania standardów etycznych związanych z przystąpieniem i wykonywaniem badań naukowych w ramach kierunków kształcenia realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zadaniem Komisji będzie również udzielanie wsparcia osobom, które w związku z prowadzeniem badań naukowych stają przed koniecznością rozstrzygania szeregu dylematów etycznych.


Przedmiotem etycznej oceny przeprowadzanej przez Komisję są:

1) badania prowadzone przez studentów kończących studia I stopnia w ramach prac dyplomowych;

2) badania prowadzone przez studentów kończących studia II stopnia w ramach prac dyplomowych;

3) badania prowadzone przez studentów - członków studenckich kół naukowych funkcjonujących w Uczelni - w ramach projektów badawczych realizowanych przez te koła;

4) badania prowadzone przez nauczycieli akademickich - w ramach projektów badawczych realizowanych w Uczelni;

5) podmioty zewnętrzne będące partnerami projektów badawczych inicjowanych przez Uczelnię (np. towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, struktury samorządowe itp.).


Komisja zbiera się w celu wydania opinii na temat wniosków składanych przez:

1) studentów przystępujących do prac związanych z pisaniem prac dyplomowych - po pozytywnym zaopiniowaniu i skierowaniu wniosku przez promotora pracy;

2) studentów członków kół naukowych przygotowujących projekty badawcze - po pozytywnym zaopiniowaniu i skierowaniu wniosku przez opiekuna koła;

3) nauczycieli akademickich przystępujących do pracy nad indywidualnym lub zespołowym projektem badawczym;

4) władze Wydziału (Dziekan) lub Uczelni (Rektor lub Prorektorzy).

Skład komisji


Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

dr Stanisław Lis - Przewodniczący

dr hab. Maria Borowska

dr hab. Krzysztof Chochowski

dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska

dr hab. Agata Pierścieniak

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula

dr Robert Rogowski

mgr Ewa Biernat


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.