Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis zajęć


Ogólnouczelniane zajęcia fakultatywne z języków obcych znajdują się w ofercie Uczelni od roku akademickiego 2011/2012. Studenci początkowo mogli uczyć się 4 języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. W kolejnych latach oferta została rozszerzona o dodatkowe dwa: język rosyjski i język włoski. Propozycja nauczania języków obejmuje poziom podstawowy i zaawansowany. Przed rozpoczęciem każdego semestru Dział Kształcenia ogłasza zapisy na poszczególne języki na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie. Na podstawie list chętnych uruchamiane są odpowiednie grupy językowe. Zajęcia odbywają się poza planem zajęć dla danego kierunku studiów. Możliwość udziału w fakultetach mają studenci wszystkich lat i kierunków studiów. Prowadzący zajęcia fakultatywne opracowują harmonogram zajęć, który zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia. Po zakończonych zajęciach w danym semestrze przeprowadzana jest ankieta, która ma na celu zbadanie opinii studentów na temat ogólnouczelnianych zajęć fakultatywnych na każdym z języków i poziomów. Studenci w związku z ukończeniem zajęć otrzymują stosowne zaświadczenia.

Od 2016 roku do grupy uczących się języków obcych w ramach fakultetów dołączyli również absolwenci i pracownicy Uczelni.

Aktualności


Trwają zapisy do letniej edycji zajęć fakultatywnych z języków obcych. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów i pracowników PUZ. Zapraszamy gorąco do udziału w spotkaniach i szlifowania umiejętności językowych, po to by język obcy, przestał być obcy. Chcesz poprawić swoje umiejętności językowe? Zapisz się już dziś!


[AKTUALIZACJA] - ZAPISY PZEDŁUŻONE DO 14 MARCA
Szczegóły dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu 15 822 90 15 wew. 252 lub 254 oraz pod adresem e-mail: dzialksztalcenia@puz.tarnobrzeg.pl

Zapraszamy!

Grafika przedstawia grupę uśmiechniętych osób trzymających w rękach kartki z pozdrowieniami w różnych językach

Edycje archiwalne


Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.