Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Jesteśmy dumni z naszej uczelni, która stawia na równość i dostępność dla wszystkich. Dlatego prezentujemy filmy promujące naszą Uczelnię, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Jesteśmy przekonani, że każdy, niezależnie od ewentualnych ograniczeń, powinien mieć możliwość edukacji na najwyższym poziomie. Dlatego też, prezentujemy naszą uczelnię oraz kierunki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami w formie filmów, które są dostępne na tej stronie.

Dlaczego warto poznać naszą uczelnię?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi filmami oraz ofertą edukacyjną!

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nasza uczelnia kładzie ogromny nacisk na zapewnienie pełnej dostępności dla wszystkich studentów. Dzięki specjalnym udogodnieniom oraz wsparciu, staramy się stworzyć przyjazne i dostępne środowisko nauki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

 

Savoir-vivre: Wierzymy, że kultura i savoir-vivre są nieodłącznymi elementami edukacji. Nasze filmy prezentują nie tylko atmosferę panującą na naszym kampusie, ale także wartości, które kształtują naszą społeczność.

 

 

Kierunki dostępne dla osób z niepełnosprawnościami: Zapewniamy szeroki wybór kierunków studiów, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasza oferta edukacyjna jest zróżnicowana i obejmuje wiele dziedzin, pozwalając każdemu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Informacja dot. opłaty rekrutacyjnej


Na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, osoby z niepełnosprawością są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

"Aktywny Samorząd" 2024


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 1.03.2024 r. przyjmowane są wnioski w ramach Programu "Aktywny Samorząd" Moduł I. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem na terenie miasta Tarnobrzega jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
 
O dofinansowanie kosztów nauki mogą ubiegać się studenci oraz pracownicy dydaktyczni Uczelni ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie) , a także przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
 
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie lub refundacje kosztów uzyskania nauki na poziomie wyższym mogą składać wnioski w formie elektronicznej w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) przygotowanym przez PEFRON. Termin składania wniosków:
- od 1.03.2024 r. do 31.03.2024 - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024,
- od 1.09.2024 r. do 10.101.2024 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025,

Projekt Edukacyjno-Społeczny "Chodź poznaj mój świat!"


Plakat promujący akcję "Chodź poznaj mój świat!"

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu objęła honorowym patronatem Projekt Edukacyjno – Społeczny„ Chodź poznaj mój świat !”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Tarnobrzegu. Program ten ma za zadanie kształtowanie postawy  tolerancji i likwidowanie  uprzedzeń wobec dzieci o różnym rodzaju niepełnosprawności. Niniejsze przedsięwzięcie jest pierwszym kompleksowym projektem na terenie województwa podkarpackiego,  wprowadzającym dzieci i rodziców  do poznania potrzeb osób niepełnosprawnych i zrozumienia  świata   „bez barier”. Honorowy patronat nad projektem objęła również małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Agata Kornhauser – Duda.

 Czujemy się zaszczyceni możliwością wzięcia udziału w kształtowaniu postawy  tolerancji i likwidowania uprzedzeń wobec dzieci o różnym rodzaju niepełnosprawności. Jako Uczelnia dbamy o upowszechnianie postaw o dużym znaczeniu społecznym, jakim jest promocja tolerancji  wobec dzieci niepełnosprawnych.

"Aktywny Samorząd" 2023 Moduł I


Informujemy, że od 01 marca 2023r. do 31 sierpnia 2023 roku przyjmujemy wnioski w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” – Moduł I. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego realizatorem na terenie miasta Tarnobrzega jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. W bieżącym roku realizowane będą następujące zadania:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób
  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej. Można również uzyskać pomoc w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich oddziałach PFRON.

Przypominamy również, iż zgodnie z zasadami programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,

Wnioski w ramach programu można będzie również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), na stronie internetowej www.mopr.pl w zakładce Program Aktywny Samorząd Moduł I oraz można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101, pok. 128; tel. 15 8230738, 15 8226097 w. 101, w. 128 oraz 158567697

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”.

"Aktywny Samorząd" 2023 Moduł II


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI

Od 1 marca 2023 roku, w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II, można ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym - dziennym lub niestacjonarnym - wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym za pośrednictwem Internetu lub szkoły doktorskie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski można składać w formie elektronicznej w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) przygotowanym przez PFRON.
Terminy składania wniosków:

 • od 1 marca do 31 marca 2023 roku – dla wniosków dotyczących roku szkolnego 2022/2023
 • od 1 września do 10 października 2023 roku -  dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej. Można również uzyskać pomoc w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich oddziałach PFRON.

Przypominamy również, iż zgodnie z zasadami programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców:

 • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł (z takiej preferencji można skorzystać jednorazowo).

Informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), na stronie internetowej www.mopr.pl w zakładce Program Aktywny Samorząd Moduł II oraz można uzyskać w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. 101, pok. 128; tel. 15 8230738, 15 8226097 w. 101, w. 128 oraz 158567697

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”/.

 

Tekst informujący o naborze wniosków na Dofinansowanie kosztów nauki str. 1 Tekst informujący o naborze wniosków na Dofinansowanie kosztów nauki str. 2

Oferta dydaktyczna


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wskazuje, iż na podstawie § 20 oraz § 22 Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a także  § 2 regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 
 

Uczelnia podejmuje i będzie podejmować działania mające na celu zapewnienie równych szans w realizacji procesu edukacyjnego, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności studenta.

Wsparcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych Uczelni, posiadających orzeczenie właściwego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny, zarejestrowane u Pełnomocnika.

Środki z dotacji budżetowej przekazywanej Uczelni na zadania związane z zapewnieniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, przeznacza się w szczególności na:

 • koszty rekrutacji na studia studentów z niepełnosprawnościami:
 • dostosowanie materiałów informacyjno-rekrutacyjnych odnoszących się wyłącznie do przekazania informacji o warunkach rekrutacji i studiowania,
 • dostosowanie serwisów internetowych do potrzeb kandydatów,
 • wsparcie w formie indywidualnych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb
  i możliwości niepełnosprawnych studentów,
 • dostosowanie egzaminów oraz innych form weryfikacji efektów uczenia się do indywidualnych potrzeb i możliwości wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
  w szczególności do otrzymywania materiałów dydaktycznych w formie uzgodnionej
  z prowadzącym zajęcia,
 • organizacje szkoleń, warsztatów, konferencji dla:
 • studentów niepełnosprawnych Uczelni, dotyczących poprawy ich umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej;
 • pracowników i studentów pełnosprawnych Uczelni podnoszących świadomość związaną
  z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych na Uczelni;
 • organizację zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych, w tym z udziałem terapeuty,
 • organizowanie dodatkowych, uzupełniających lub wyrównawczych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • dostosowanie strony internetowej Uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami,
 • zakup przyrządów i przyborów ułatwiających studentom niepełnosprawnym udział w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach dodatkowych, uzupełniających lub wyrównawczych,
 • zapewnienie i dostosowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych w formie dostępnej dla studentów z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności,
 • koszty wynagrodzenia asystentów studentów niepełnosprawnych,
 • dostosowanie biblioteki do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zakup książek do biblioteki w wersji uwzględniającej potrzeby studentów niepełnosprawnych (np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej) oraz zakup specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających lub umożliwiających naukę według zapotrzebowania zgłaszanego przez studentów niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu ułatwiającego proces kształcenia studentom niepełnosprawnym, który może być wykorzystywany prawie wyłącznie na terenie Uczelni, podczas zajęć dydaktycznych, zaliczeń
  i egzaminów, w wyznaczonych do tego miejscach ogólnodostępnych. W indywidualnych przypadkach sprzęt może zostać wypożyczony studentom niepełnosprawnym do indywidualnej realizacji procesu kształcenia,
 • zakup środków technologicznych wspomagających nauczanie studentów niepełnosprawnych (np. powiększalniki ekranowe, komputerowe wraz z notebookami wyposażonymi
  w oprogramowanie powiększające i czytające, lupy elektroniczne z wbudowanymi oraz zewnętrznymi kamerami, dyktafony, odtwarzacze MP3, inne pomoce dydaktyczne tj. tablice interaktywne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, rzutniki multimedialne itp.),
 • zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego m.in. słuch, wzrok, do wykorzystania
  w procesie kształcenia przez studentów niepełnosprawnych zarówno podczas zajęć dydaktycznych i egzaminów, jak i pracach obejmujących samokształcenie na terenie Uczelni oraz na zasadach wypożyczenia,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi, w celu ułatwienia lub umożliwienia nauki studentom niepełnosprawnym,
 • koszty najmu/wynajmu pomocy/urządzeń specjalistycznych ułatwiających dostępność osobom z niepełnosprawnością,
 • pokrywanie kosztów związanych z poradnictwem psychologicznym dla studentów niepełnosprawnych,
 • likwidowanie barier architektonicznych w Uczelni,
 • pokrywanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pokrywanie kosztów zatrudnienia/wynagradzania/podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników biur/jednostek zajmujących się dostępnością warunków na rzecz studentów,
 • pokrywanie kosztów biurowo-administracyjnych ponoszonych na rzecz studentów niepełnosprawnych (np. artykułów biurowych, promocji poprzez wydawanie ulotek, broszur, informatorów),
 • pokrywanie kosztów innych działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Udogodnienia


Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, która znajduje się
w budynku na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 posiada następujący sprzęt dostosowany dla osób niewidomych i słabo widzących:

 • trzy zestawy komputerowe (wyposażone między innymi w klawiatury specjalne ZOOMTEX, programy WINDOW-EYES PRO, FINE READER 9.0 CORPORATE EDITION PL, ZOOMTEX oraz MICROSOFT OFFICE PRO 2007 MOLP)
  ponadto:
 • drukarkę laserową marki HP,
 • kolorowy powiększalnik ANDROMEDA

  Budynek posiada wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawny i jest wolny od barier architektonicznych.

Budynek dydaktyczno-biblioteczny na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 posiada:

 • 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazd przy wejściu do budynku,
 • w budynku znajduje się winda,
 • na wszystkich poziomach (parter, pierwsze piętro) znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w całym budynku znajdują się posadzki i wykładziny antypoślizgowe,
 • wewnątrz budynku rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji,
 • na aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku.

Budynek na ulicy Henryka Sienkiewicza 50:

Posiada podjazd dla studentów niepełnosprawnych, który znajduje się przy wejściu do budynku uczelni.

Linki


"Krok w Przyszłość"


Zapraszamy do projektu „Krok w Przyszłość”, organizowanym przez Stowarzyszenie „CRAS”, które oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz 4-miesięczne płatne staże zawodowe. Projekt skierowany jest do 20 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 16 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany lub lekki),
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną lub uzyskali absolutorium nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są studentami realizującymi ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej,
 • zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie są objęte tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach 

W ramach projektu oferowane jest wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe,
 • Warsztaty grupowe, poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb,
 • 4-miesięczne płatne staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Wsparcie specjalistów (np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu, i in.),
 • Dodatek motywacyjny.

Dla osób spoza Rzeszowa zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia ! Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Projekt „Krok w przyszłość” jest współfinansowany ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat programu Krok w Przyszłość

Zarządzenie i dokumenty dotyczące regulaminu wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych


Kontakt


Uczelnia informuje,

że osobą wyznaczoną do kontaktu i pomocy osobom niepełnosprawnym

w ich dydaktycznych i funkcjonalnych potrzebach

jest Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Radca Prawny Paweł Zasadni

ul. Henryka Sienkiewicza 50, pokój 1A,

e-mail: pawelzasadni@puz.tarnobrzeg.pl

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 11.30 - 15.30

Środa: 7.30 - 15.30

Czwartek: 7.30 - 10.00

Piątek: 12.00 - 14.00

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.