Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Wszyscy pracownicy i studenci Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu mogą korzystać z aplikacji Teams w ramach Microsoft Office 365 bezpłatnie.

Dzięki temu możliwa jest praca zdalna czy też prowadzenie nauczania (wykładów, ćwiczeń) w formule zdalnej (on-line).

Aplikacja znajduje się pod adresem: https://teams.microsoft.com

Dzięki TEAMs możesz:

- uczestniczyć w spotkaniach online (np. wykłady, ćwiczenia, spotkania zespołu, egzamin ustny),
- komunikować się z innymi za pomocą czatu (może to być komunikacja pomiędzy pracownikami),
- łączyć z innymi za pomoca audio i/lub video,
- poprowadzić prezentację lub wykład online w czasie rzeczywistym poprzez udostępnienie ektanu i plików, np. przesyłanie materiałów do zajęć.

Z aplikacji Teams możesz korzystać: poprzez przeglądarkę, aplikację instalowaną na komputerze oraz poprzez aplikację mobilną na telefon - do pobrania tutaj


 

grafika przedstawia logotyp aplikacji Microsoft Teams
Instrukcja użytkowania Microsoft Teams (kliknij poniżej):

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.