Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Rejestracja elektroniczna, terminy składania dokumentów, ogłoszenie wyników


Na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 28/2024 w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025  - rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie jest prowadzona w  następujących terminach:

 

KALENDARZ REKRUTACJI

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

 

Czynności rekrutacyjne

Rodzaj studiów

I nabór

II nabór

 

Rejestracja elektroniczna
w SIRK

 

stacjonarne, niestacjonarne

03.06.2024 – 30.07.2024

01.08.2024 – 26.09.2024

Składanie dokumentów
w Punkcie Rekrutacyjnym

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną - informacje w systemie SIRK i na tablicach w bud. przy ul. Sienkiewicza 50

31.07.2024

 

27.09.2024

 

 

Złożenie oświadczeń o podjęciu studiów

 

31.07. 2024 – 14.08.2024

 

 

27.09. 2024 – 30.09.2024

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.