Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Kontakt


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15 lub 15 822 90 23 fax. 15 823 57 88

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 823 57 48

e-mail: uczelnia@puz.tarnobrzeg.pl

NIP: 867-19-84-803

Numery telefonówUczelniany Punkt Rekrutacyjny
15 823 65 16
504109694
15 8229015 wew. 247, 255

Biuro Rektora
15 823 64 90
15 822 90 15 w. 225
Biuro Prorektora ds. Kształcenia
Biuro Prorektora ds. Rozwoju i Badań Naukowych
15 822 90 15 w. 225

Biuro Kanclerza
15 822 90 15 w. 240

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
15 822 51 41
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika, Psychologia
15 822 90 15 w.
232, 237

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
15 822 51 86
Pielęgniarstwo 15 822 90 15 w. 212
Ratownictwo Medyczne
15 822 90 15 w. 245

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
15 822 51 57
Ekonomia Menadżerska, Finanse i Rachunkowość
15 822 90 15 w. 238

Kwestura
15 822 90 15 w. 209, 210, 243

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
15 822 90 15 w. 252

Zamówienia publiczne
15 822 90 15 w. 234

Dział Kształcenia
15 822 90 15 w. 252, 254

Praktyki i Stypendia
15 822 90 15 w. 252

Dział Kadr
15 822 90 15 w. 227

Dział Gospodarczo-Techniczny
15 822 90 15 w. 236

Dział Publikacji i Promocji Uczelni
15 822 90 15 w. 222, 263

Biuro Karier
15 822 90 15 w. 237

Biblioteka
15 823 57 25
15 823 57 48 w. 24

Uniwersytet Trzeciego Wieku
15 822 24 21

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.