Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Kontakt


Państwowa Uczelnia Zawodowa

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15 lub 15 822 90 23 fax. 15 823 57 88

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 823 57 48

e-mail: uczelnia@puz.tarnobrzeg.pl

NIP: 867-19-84-803

Numery telefonów


Uczelniany Punkt Rekrutacyjny
15 823 65 16
 
Biuro Rektora
15 822 90 23
15 822 90 15 w. 225
 
Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Badań Naukowych
15 822 90 15 w. 225

Biuro Kanclerza
15 822 90 15 w. 240
 
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
15 822 51 41
15 822 90 15
Pielęgniarstwo
w. 211
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pedagogika, Psychologia
w.
232, 237
 
Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
15 822 51 57
15 822 90 15 w. 238, 246
 
Kwestura
15 822 90 15 w. 209, 210, 233
 
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
15 822 90 15 w. 212
 
Zamówienia publiczne
15 822 90 15 w. 234
 
Dział Kształcenia
15 822 90 15 w. 252, 254
 
Praktyki i Stypendia
15 822 90 15 w. 212, 245
 
Dział Kadr
15 822 90 15 w. 227
 
Dział Gospodarczo-Techniczny
15 822 90 15 w. 269
 
Stanowisko ds. Publikacji i Promocji Uczelni
15 822 90 15 w. 222, 263
 
Biuro Karier
15 822 90 15 w. 237
 
Biblioteka
15 823 57 25
15 823 57 48 w. 24
 
Samorząd Studencki
513 029 910 (p. Martyna Araszkiewicz)
 
Klub AZS
795 889 404
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku
15 822 24 21

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.