Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Biuro Karier powołane zostało w celu świadczenia studentom i absolwentom Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu szeroko rozumianej pomocy w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenia zjawiska bezrobocia wśród studentów i absolwentów oraz promocji uczelni, na której działa. Pełni funkcję ośrodka informacji, doradztwa i pośrednictwa dla studentów.

Pierwsze Biura Karier (Careers Services) powstały w Wielkiej Brytanii już pod koniec XIX wieku i to ich doświadczenie i wypracowane standardy działania stały się wzorem dla pozostałych krajów Europy, jak również Ameryki, czy Australii. Znaczącym elementem w systemie doradztwa zawodowego Wielkiej Brytanii stała się bardzo dobrze zorganizowana sieć biur brytyjskich AGCAS www.agcas.org.uk. W Polsce Biura karier pojawiły się latach 90-tych. Pierwsze utworzone zostały na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1993 roku jako projekt pilotażowy, po nim powstały kolejne. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje około 150 Biur Karier, a każde z nich pełni rolę centrum informacji o rynku pracy, umiejętnościach studentów, absolwentów oraz wymaganiach pracodawców.

Z pomocy Biura Karier korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową, informację o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji, jak również pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy.

Młoda uśmiechnięta dziewczyna na pierwszym planie. W tle grupa młodych ludzi

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.