Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

O nas


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu powstała 1 czerwca 2001 roku. Uczelnia stwarza dogodne warunki do uzyskania wyższego wykształcenia, a tym samym ułatwia skuteczniejsze poszukiwanie własnego miejsca na wymagającym rynku pracy.

Realizacja planów studiów zgodna ze standardami kształcenia jest uzupełniana praktykami zawodowymi, które służą studentom w poznaniu specyfiki przyszłej pracy zawodowej. Biuro Karier poprzez doradztwo, udzielanie informacji pomaga studentom w wyborze drogi zawodowej.

Studenci naszej Uczelni mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych. Istotnym przejawem aktywności studenckiej jest działalność Kół naukowych, Samorządu Studenckiego oraz Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w interesujących wydarzeniach naukowych i kulturalnych.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zapewnia życzliwą i kompetentną obsługę. Pracownicy służą zawsze pomocą i rzetelną informacją.

Różowo żółty budynek uczelni

Patron


Stanisław Tarnowski, polski historyk literatury, krytyk literacki, publicysta polityczny, przywódca konserwatystów krakowskich, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie. Przyszedł na świat 7 listopada 1837 roku w majątku rodzinnym w Dzikowie jako syn Jana Bogdana i Gabrieli z Małachowskich.

Pierwsze nauki pobierał pod okiem guwernerów w domu rodzinnym, później uczęszczał do renomowanego Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył w 1854 roku. W latach 1854-1860 studiował prawo i filozofię w Krakowie i Wiedniu. W 1860 roku został jednym z korespondentów tzw. Biura Politycznego Hotelu Lambert. W latach 1861-1862 w czasie pobytu w Paryżu pracował w Biurze Hotelu Lambert pod kierunkiem Waleriana Kalinki i Juliana Klaczki. Powrót do kraju spowodowany był wiadomością o chorobie matki, która zmarła w 1862 roku. Po jej śmierci wyjechał w podróż do Italii, gdzie otrzymał wiadomość o wybuchu powstania styczniowego. Wszedł w skład Wydziału Wojny Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, w czerwcu 1863 roku w bitwie pod Komorowem zginął jego młodszy brat Juliusz, a z 30 września na 1 października 1863 roku sam został aresztowany. 

W 1866 roku został jednym z założycieli „Przeglądu Polskiego”, czołowego obok „Czasu”, organu prasowego konserwatystów galicyjskich. Największy rozgłos i znaczenie uzyskał „Przegląd” po opublikowaniu na jego łamach w latach 1869-1870 anonimowych listów tworzących tzw. „Tekę Stańczyka”.

Patron Stanisław Tarnowski

Infrastruktura dydaktyczna


Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną. Obiekty Uczelni zlokalizowane są w centrum miasta przy ulicy Henryka Sienkiewicza 50 oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim związane z kierunkami kształcenia realizowanymi na naszej Uczelni. W zbiorach tych znajdują się również specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. Biblioteka funkcjonuje na bazie systemu bibliotecznego. Studenci mają możliwość korzystania z katalogu bibliotecznego oraz składania zamówień poprzez Internet.

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • nowoczesne i przestronne wnętrza, ponad 1700 m2 powierzchni dydaktycznej
 • budynek ogrodzony z parkingiem na 50 pojazdów z całodobową ochroną obiektu
 • zaprojektowany również z myślą o osobach niepełnosprawnych. Obiekt posiada wewnętrzny i zewnętrzny podjazd, windę i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, posadzki i wykładziny antypoślizgowe w całym budynku
 • kiosk multimedialny – INFOMAT – przystosowany dla osób niepełnosprawnych, stanowi bazę informacyjną o instytucjach w mieście
 • 12 sal ćwiczeniowych wyposażonych w tablice stacjonarne i przejezdne suchościeralne, ekrany i rzutniki pisma
 • 9 auli wykładowych, w tym 8 w układzie amfiteatralnym, klimatyzowanych z możliwością prowadzenia zajęć dla 100, 200, 300 i 400 osób jednocześnie, wyposażone w nowoczesny system audiowizualny, projektory oraz laptopy
 • nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w 31 stacji roboczych, serwery oraz najnowsze oprogramowanie
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich która została wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający studentom komfortową naukę
 • sale ćwiczeniowe i wykładowe to doskonała baza do prowadzenia sympozjów, kursów, szkoleń i konferencji, z których korzystało dotąd wiele szkół i instytucji
 • klubokawiarnia ponad 160 m2 powierzchni na 70 miejsc w układzie amfiteatralnym z możliwością oglądania TV SAT, słuchania muzyki i korzystania z bezprzewodowego Internetu
 • siłownia wyposażona w nowoczesne urządzenia tj. bieżnia, wioślarz, rowerki, orbitrek itp.
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu WIFi na terenie budynku Uczelni

Budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 

Pełni funkcję administracyjną i dydaktyczną. Znajduje się tutaj punkt rekrutacyjny, rektorat, a także sale dydaktyczne.

Od 2020 roku Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu realizuje projekt budowy Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), w którym studenci na kierunku „Pielęgniarstwo” będą zdobywać specjalistyczną wiedzą praktyczną.

Budynek wraz z parkingiem został przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt posiada zewnętrzny podjazd i miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku zamontowano między innymi: nakładki antypoślizgowe na schodach a także oznaczenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych w rektoracie w języku Braille’a.

W budynku funkcjonuje Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych prowadzone przez Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.