Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.


Zgodnie z umową z dnia 23.02.2022 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu otrzymała wsparcie finansowe w postaci darowizny pieniężnej w kwocie 19 100.00 zł (dziewiętnastu tysięcy stu złotych)/. Darowniznę na rzecz uczelni przekazały Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

Z pozyskanej darowizny sfinansowany został zakup sprzętu dla potrzeb kształcenia na nowoutworzonym kierunku Ratownictwo Medyczne, między innymi nowoczesny wózek transportowy oraz bogaty zestaw PSP R1 do ratownictwa medycznego (w skład zestawu wchodzi: materac próżniowy z pompką, kamizelki typu KED dla dorosłych i dzieci, automatyczny defibrylator treningowy, nosze podbierakowe z pasami stabilizującymi, deski ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, regulowane kołnierze szyjne, zestawy opatrunków, bandaży, kompresów, opasek i chust oraz opatrunki hydrożelowe. Ponadto zestaw zawiera również butlę tlenową wraz z reduktorem oraz zaawansowane szyny próżniowe do unieruchamiania kończyn).

Władzom Zakładów Chemicznych "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.


 

Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny
Zdjęcia przedstawiają sprzęt zakupiony w ramach darowizny

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.