Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Jednym z obowiązków uczelni w Polsce, regulowanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.11, ust.6, pkt.a,b,c), jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej.
 
Pracownicy PUZ w Tarnobrzegu z niepełnosprawnościami mogą korzystać z większości usług dostępnych za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych, takich jak m.in.: wsparcie asystenta w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów w formach alternatywnych; nagrywanie / skanowanie książek i materiałów dydaktycznych,  wydruki w powiększeniu, korzystanie z komputerowych stanowisk pracy, sprzętu wspomagającego oraz wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego. 
 

Uczelnia informuje, że osobą wyznaczoną do kontaktu i pomocy osobom niepełnosprawnym w ich dydaktycznych i funkcjonalnych potrzebach jest:
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych - Radca Prawny Paweł Zasadni
e-mail: pawel.zasadni@puz.tarnobrzeg.pl
 
Dyżury Pełnomocnika:
poniedziałek 11:30 - 15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30 -10:00
piątek 12:00 -14:00
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych
Zdjęcie z galerii zdjęć pokazujące udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.