Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, które odbędą się w dniach 15-16 i 19 grudnia 2022 r.

Z przyjemnością zaprezentujemy i przybliżymy kandydatom na studia ofertę kształcenia i nowoczesną bazę dydaktyczną. Uczestnicy Dni Otwartych otrzymają pełen pakiet informacji o Uczelni, a także odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze studiami i procesem rekrutacyjnym w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu.

W dniach 15-16 grudnia (czwartek i piątek), zapraszamy do budynku przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10, gdzie w ramach Dni Otwartych przewidziano między innymi prezentacje: pracowni psychologicznych, symulatora firmy i inkubatora przedsiębiorczości, pracowni medycznych, w tym pracowni ratownictwa medycznego, anatomii i fizjologii oraz pracowni biochemii i mikrobiologii, strzelnicy elektronicznej, multimedialnego stołu anatomicznego, technik samoobrony i sztuk walki, biblioteki oraz czytelni.

W budynku przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego przygotujemy również stanowiska informacyjne, dotyczące: rekrutacji i sposobu organizacji studiów na poszczególnych kierunkach i Wydziałach, stypendiów, praktyk zawodowych, biura karier, studentów niepełnosprawnych

W dniu 19 grudnia (poniedziałek) zapraszamy do w budynku przy ul. Sienkiewicza 50, gdzie odbędzie się prezentacja Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – dedykowanego dla przyszłych studentów kierunków: PIELĘGNIARSTWO oraz RATOWNICTWO MEDYCZNE.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Dniach Otwartych Państwowej Uczelni Zawodowej prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres email dp@puz.tarnobrzeg.pl karty zgłoszenia (udostępnionej na dole informacji) informację dotyczącą terminu, godzin oraz liczby uczniów i nauczycieli, którzy wezmą udział w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych.

 


Osobami do kontaktu w sprawie organizacji Dni Otwartych są pracownicy Działu Publikacji i Promocji PUZ w Tarnobrzegu pod numerem telefonu: 15 822 90 15 wew. 222 lub 263 oraz adresem email: dp@puz.tarnobrzeg.pl, zgłoszenia udziału w Dniach Otwartych prosimy przesłać do dnia 14 grudnia 2022r., do godziny 14.00.


 

grafika przedstawia plakat dni otwartych 2022

 

 

 


 

Karta zgłoszeniowa - Dni Otwarte - 15-19 grudnia 2022 r.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.