Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W środę, 6 października, rota studenckiego ślubowania wybrzmiała w naszej Uczelnianej auli, a uroczystym Gaudeamus Igitur zainaugurowaliśmy Rok Akademicki 2021/2022. Towarzyszyli nam w tym pięknym dniu nasi przyjaciele i partnerzy oraz Ci najważniejsi - studenci!

Tarnobrzeska Uczelnia po raz 21. zainaugurowała nowy rok akademicki. Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe z kilku względów. W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 20 lat istnienia, natomiast kolejną wyjątkową okolicznością stał się fakt, że studenci powrócili na studia po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 i wprowadzeniem nauki w trybie zdalnym.

Uroczystość zainaugurowało wprowadzenie sztandaru Uczelni oraz Senatu Uczelni. Chwilę potem głos zabrała dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, która powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła uroczystość. 

– Zaczynaliśmy w 2001 roku od dwóch kierunków studiów licencjackich, po kilku latach uruchomiono trzeci kierunek, natomiast w drugiej dekadzie naszego funkcjonowania z dużą dynamiką zaczęliśmy otwierać kolejne kierunki i poszerzać naszą ofertę. Wynikało to z potrzeb rozwojowych kraju i regionu a także potrzeb rynku pracy. Dziś po dwóch dekadach Państwowa Uczelnia Zawodowa kształci na dziewięciu kierunkach studiów o profilu praktycznym. Są to studia licencjackie - I stopnia, uzupełniające magisterskie - II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. W ostatnich latach stało się tradycją, że w każdym kolejnym roku akademickim otwieramy nowy kierunek studiów, między innymi Psychologię i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W tym roku oferujemy pracownikom służby zdrowia studia licencjackie na pielęgniarstwie przeznaczone dla osób, które ukończyły pięcioletnie liceum medyczne lub dwu bądź dwuipółletnie szkoły pomaturalne. natomiast od następnego roku akademickiego ruszamy z naborem na nowy kierunek - ratownictwo medyczne. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że przed kilkoma dniami otrzymaliśmy pozwolenie na utworzenie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku ratownictwo medyczne. To nie wszystko. Planujemy uruchamianie kolejnych kierunków, które będą wpisywały się w potrzeby rynku pracy - mówiła podczas inauguracyjnego przemówienia Rektor PUZ dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.

W dalszej części przemówienia inauguracyjnego Rektor podkreśliła wysoką aktywność środowiska akademickiego w działalności badawczej, która realizowana jest wspólnie z renomowanymi - krajowymi środkami uniwersyteckimi. Są to między innymi liczne konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, realizowane projekty badawcze, a także dziesiątki publikacji naukowych. - Nasza działalność podlega cyklicznej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która jest jedynym organem, formalnie powołanym od oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. W naszej 20.letniej historii byliśmy poddani ocenie weryfikacji jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. W wyniku przeprowadzonych wizytacji otrzymywaliśmy wyłącznie najwyższe i bardzo wysokie oceny w zakresie programów studiów, kadry dydaktycznej, infrastruktury, jakości kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W kwietniu bieżącego roku mieliśmy wizytację Krajowej Rady Szkół Pielęgniarek i Położnych na kierunku Pielęgniarstwo na studiach licencjackich i magisterskich i otrzymaliśmy akredytację na okres 5. lat. Jest to najwyższy możliwy okres dla szkół wyższych zawodowych. Wyższy - sześcioletni okres - zarezerwowany jest wyłącznie dla uniwersytetów i uczelni medycznych - kontynuowała Rektor PUZ.

- Drodzy studenci pierwszego roku. Gratuluję Wam pomyślnie zakończonego procesu rekrutacyjnego. Cieszę się, że wybraliście tarnobrzeską uczelnię. Pamiętajcie, że studia to nie tylko nauka, ale również rozwój własnych kompetencji i umiejętności. Musicie oczywiście posiąść wiedzę. Tego wszystkiego dowiecie się na zajęciach, które są praktyczne, nowoczesne, które przygotują Was do konkurowania na współczesnym rynku pracy. Bycie studentem to nie tylko obowiązek, ale również przywilej. To niepowtarzalny czas, który musicie wypełnić, ponieważ ten czas już nigdy się nie powtórzy. Rozwijajcie swoje talenty, zainteresowania, działajcie w samorządzie studenckim, kołach naukowych, poznawajcie nowych ludzi, nawiązujcie nowe przyjaźnie. Życzę Wam, aby te studia były najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń, pracujcie nad tym, aby marzenia urzeczywistnić. Jednocześnie pamiętajcie, że w przyszłości będziecie zasilać elity kształtujące rzeczywistość, a to zobowiązuje. 

Po wystąpieniu inauguracyjnym nastąpiło wręczenie okolicznościowego statuetki na ręce Wiktora Stasiaka, byłego dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu oraz wieloletniego członka Konwentu Uczelni. Było to podziękowanie za długoletnią współpracę na rzecz rozwoju uczelni. - Zawsze mogliśmy liczyć na wielkie serce, życzliwość i wsparcie Pana Dyrektora. Pomagał nam w wielu obszarach przygotowując uczelnię do pierwszej akredytacji, która warunkuje utworzenie kierunku medycznego. Uczelnia uzyskała maksymalna liczbę punktów. Pomagał nam przygotować programy nauczania, dobrać kadrę medyczną, przygotować ja do roli nauczyciela akademickiego ale także wykorzystać jej potencjał. Pomagał nam w pozyskaniu sprzymierzeńców dla kolejnego kierunku jakim jest ratownictwo medyczne. dzięki temu mogliśmy z sukcesem podpisać porozumienia z różnymi instytucjami medycznymi, które konieczne są do zapewnienia studentom kierunku ratownictwo medyczne odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Wszystkie te działania Pana Dyrektora sprawiły, że nasi studenci, po ukończeniu studiów mają możliwość natychmiastowego zatrudnienia w sześciu szpitalach, z którymi współpracujemy - mówił dr hab. Paweł Maciaszczyk Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju.

Najważniejszym punktem uroczystej inauguracji było złożenie ślubowania przez studentów pierwszego roku, a także oficjalna immatrykulacja - czyli przyjęcie ich w poczet studenckiej braci. Kolejnym punktem było wyróżnienie absolwentów - autorów najlepszych prac dyplomowych, które zgłoszono do konkursu ogłoszonego przez Rektora Uczelni.

Wiele ciepłych słów w stronę władz uczelni oraz całej społeczności akademickiej PUZ popłynęło z ust zaproszonych gości, którzy poza gratulacjami z okazji jubileuszu i uznaniem dla dotychczasowych dokonań, złożyli serdeczne życzenia kolejnych jubileuszy, dalszego prężnego rozwoju oraz licznych sukcesów na niwie zawodowej jak również osobistej. 

Specjalne słowo do studentów pierwszego roku wygłosiła Martyna Araszkiewicz - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PUZ. - Drodzy studenci, chciałabym byście w ten nowy etap swojego życia wkroczyli z ciekawością i wspaniałą energią, żeby nigdy nie zabrakło Wam wiary w siebie. Niech w tej drodze towarzyszy wam zapał, uśmiech i chęci. Życzę Wam abyście nigdy się nie poddawali, żebyście wciąż zachwycali się światem i zawsze podążali za swoimi marzeniami. Zawsze możecie liczyć na pomoc nauczycieli akademickich, pracowników administracji, opiekunów grup. Myślę, że również starsi koledzy i koleżanki nie pozostawią Was w potrzebie. Pamiętajcie, że wszyscy razem tworzymy jedną wspólnotę. Nikt tutaj nie jest obcy, dla każdego jest miejsce.

Nowy rok akademicki nie mógł się odbyć bez wykładu inauguracyjnego. W tym roku został on poświęcony profesorowi Stanisławowi Tarnowskiemu. Wygłosił go dr hab. Grzegorz Nieć prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który w swoim przemówieniu "Stanisław Tarnowski - człowiek, patriota, uczony" posłużył się wieloma ciekawymi, mało znanymi faktami z życia naszego wielkiego Patrona.

Wykład zakończył część oficjalną uroczystości.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć :-)

galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego
galeria zdjęć z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w auli przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.