Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zaproszenie na inaugurację


Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
zaprasza na 
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

która odbędzie się 23 września 2021 roku
o godzinie 11:00 w auli Uczelni
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

 

Wykład inauguracyjny o edukacji kobiet w dawnej Polsce
pt. "Wychowanie dobre i w młodości ćwiczone", wygłosi
Jej Magnificencja Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej
w Tarnobrzegu dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.

 

 

Adres nowej strony: 
utw.puz.tarnobrzeg.pl

Opis


Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu istnieje od 2007 roku. Stowarzyszenie UTW przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu jest Członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Celem działalności jest stworzenie możliwości udziału osób starszych w:

  • procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy
  • realizacji osobistych zainteresowań
  • pracach sekcji działających w ramach UTW
  • utrzymaniu sprawności intelektualnej oraz fizycznej
  • życiu kulturalnym, społecznym i organizacyjnym grup zainteresowań.

Program UTW koncentruje się wokół interdyscyplinarnych wykładów oraz pracy w kołach zainteresowań.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu otwarty jest dla każdego, kto pragnie poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, czynnie spędzać wolny czas i aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych w środowisku, w którym mieszka.

Grupa starszych ludzi na wycieczce

Słuchacz


Słuchaczem UTW może zostać osoba w wieku 50+ nieaktywna zawodowo (emeryt, rencista), który złoży deklarację członkowską, opłaci wpisowe 50 zł i składki 60 zł na rok oraz będzie aktywnie uczestniczyć w wybranych zajęciach. Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy. Niektóre zajęcia są częściowo płatne.
Słuchacz otrzymuje legitymację UTW z potwierdzoną ważnością, która uprawnia do uczestnictwa w zajęciach UTW oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty.

Wykłady otwarte odbywają się w auli PWSZ ul Wyszyńskiego 10 w czwartki o godz. 16.00 co dwa tygodnie na przemian z projekcją filmu w EKF. Zajęcia w grupach odbywają się wg odrębnego harmonogramu w Sali 1.23. Ogłoszenia są zwykle przed wykładem o godz. 15.50. 

Grupa starszych ludzi na tle zamku

Władze


Zarząd

Krystyna Frąszczak- Prezes Zarządu

Stanisław  Widz – Wiceprezes

Małgorzata Gospodarczyk – Wiceprezes

Elżbieta  Szklarz – Sekretarz

Genowefa Mazur – Skarbnik

Zenona Kłos

Henryk Partyka

Maria   Pietrow

Jadwiga Skotnicka

 

Komisja Rewizyjna

Zbigniew  Golec – Przewodniczący

Barbara  Turczyk – zastępca przew.

Tadeusz Woźniak

Anna  Podgórniak

Grażyna  Grzesik

Biuro


Biuro UTW poza wakacjami czynne jest :

poniedziałek – godz. 11.00-14.00

wtorek – godz. 14.00-16.00

środa – godz. 12.00-14.00

czwartek – godz. 14.00-17.00

piątek – godz. 12.00- 14.00

 tel: 15 822 24 21

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.