Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W dniu 18 maja odbyła się IV edycja Uczelnianego Kubka Biznesu w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w nowej networkingowej formule, wypracowanej wspólnie przez środowisko biznesowe i naszą Uczelnię.

Innowacyjne podejście Uczelni do interaktywnej współpracy z otoczeniem biznesu, pozwoliło na pozyskanie kolejnych honorowych patronów Uczelnianego Kubka Biznesu promujących ideę przedsiębiorczości oraz praktyczne walory i sukcesy prowadzenia działalności gospodarczej w subregionie tarnobrzeskim.

W imieniu społeczności akademickiej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, składamy serdeczne podziękowania Fundacji Kubka Biznesu, zawsze obecnym przedsiębiorcom, przedstawicielom firm, small biznesu, instytucjom otoczenia naszej Uczelni, lokalnym mediom, a w szczególności nowym podmiotom za objęcie honorowym patronatem tej, tak ważnej współcześnie, formuły Uczelnianego Kubka Biznesu. Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa Fundacji Kubka Biznesu Pana Leszka Maksonia oraz Jej Magnificencji Rektor naszej Uczelni Pani dr hab. Annie Szylar, prof. ucz. za współorganizowanie tej tak ważnej inicjatywy promującej przedsiębiorczość w środowisku akademickim oraz na Podkarpaciu.

Dziękujemy za uroczyste otwarcie IV edycji Uczelnianego Kubka Biznesu Prorektor ds. Kształcenia Pani dr Monice Piątek oraz nowym honorowym patronom w osobach Dyrektora Oddziału PZU w Tarnobrzegu Pani Joannie Marzec i Zastępcy Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu Panu Marianowi Cąpale.

Szczególne słowa podziękowań kierujemy do wszystkich prelegentów i uczestników spotkania reprezentujących różne środowiska biznesowe oraz naszą Uczelnię, a także do Zacnych Gości za przyjęcie zaproszenia do wspólnego dzielenia się nowoczesną wiedzą i doświadczeniem praktycznym w nowej formule win-win.

Spotkaniu towarzyszył niekonwencjonalny pokaz kuchni regionalnej i molekularnej w wykonaniu naszego Absolwenta, a obecnie szefa kuchni z Dworu Dwikozy Pana Kamila Pindycha wraz ze swoim asystentem i aktualnie naszym Studentem Maciejem Widykiem. Pokaz ten bardzo Wszystkich zainteresował oraz zintegrował studentów i przedsiębiorców.

Agenda spotkań w ramach Uczelnianego Kubka Biznesu ukierunkowana jest na cykl prezentacji wspierających menedżerów w kreowaniu ich codziennej działalności oraz na nowe rozwiązania probiznesowe przygotowywane systematycznie przez nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem praktycznym. Tak też było i tym razem. Środowisko biznesowe zaprezentowało m.in. tematykę rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku w przestrzeni medialnej i zawodowej, marketingu 5,0 z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących dokumentów i projektów nowych rozwiązań prawnych oraz CRS. Z kolei metodologia wyceny wartości przedsiębiorstw poparta przykładami naukowymi oraz doradztwo w zakresie wyboru dogodnej formy opodatkowania w czasach kryzysu gospodarczego zostały zaprezentowane przez wykładowców naszej Uczelni.

Nową, niespotykaną dotychczas na Kubku Biznesu, praktyką była tym razem dokonana przez naszą Absolwentkę Panią Anetę Dobrowolskią-Durnaś prezentacja Jej aktualnej pracy i kariery zawodowej wraz z przedstawieniem atrakcyjnej oferty nowych produktów PZU.

IV edycja Uczelnianego Kubka Biznesu była także okazją do szerokiej dyskusji między zaproszonymi przedsiębiorcami - przedstawicielami otoczenia biznesowego, a studentami i nauczycielami akademickimi oraz członkami Wydziałowej Rady Programowej na temat propozycji rozwijania na poziomie akademickim tzw. kompetencji miękkich w ramach opracowywania nowych programów studiów oraz wizyt studyjnych w środowisku biznesowym, a także przygotowywania przez trenerów, prezentujących środowisko biznesowe, szerokiej oferty profesjonalnych szkoleń i warsztatów.

Cykliczny i otwarty charakter Uczelnianego Kubka Biznesu, który już wrósł w naszą rzeczywistość akademicką, bardzo dynamicznie i systematycznie ewaluuje oraz zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców, przedstawicieli władz Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego, a także studentów i pracowników naszej Uczelni.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział wszystkim przedsiębiorcom, przedstawicielom otoczenia biznesowego, nauczycielom akademickim, studentom i absolwentom naszej Uczelni, lokalnym mediom oraz honorowym patronom za wsparcie finansowe i promocyjne Uczelnianego Kubka Biznesu, licząc na kontynuację tego doniosłego przedsięwzięcia w przyszłości.


Opracowanie:
dr inż. Aleksander Kasprzyk - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.