Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu przygotowała kolejną edycję projektu Akademii Maturzysty „BIS” w formie bezpłatnych warsztatów skierowanych do Państwa maturzystów oraz uczniów, które obejmują tematykę związaną z zagadnieniami maturalnymi z zakresu: matematyki i języka angielskiego.

Celem bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez Panią dr hab. Marię Borowską oraz Panią mgr Marzenę Marzec jest dodatkowa pomoc w przygotowaniu do matury  maturzystów, którym się nie powiodło podczas tegorocznych egzaminów.

Jednocześnie nowatorski charakter przedsięwzięcia pozwala na zaproszenie wszystkich Państwa maturzystów i uczniów do wzięcia udziału w letnich warsztatach, które służą rozszerzeniu oraz usystematyzowaniu wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego.


Zajęcia warsztatowe będą realizowane w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu na platformie Microsoft Office Teams w następujących terminach:


od 28 do 30 lipca 2021 r. z języka angielskiego, w godzinach od 14.30 do 16.45

oraz od 2 do 4 sierpnia 2021 r. z matematyki, w godzinach od 14.30 do 16.45

 W celu monitorowania przedsięwzięcia i zachowania bezpieczeństwa uczestników, a także dbając o wysoką jakość realizowanych zajęć, zostały przygotowane linki do poszczególnych warsztatów.

Zwracamy się do Państwa Dyrektorów z uprzejmą prośbą o promocję wśród Państwa maturzystów i uczniów bezpłatnych zajęć z matematyki i języka angielskiego.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

serdecznie dziękujemy za dotychczasową, jakże owocną, wielopłaszczyznową współpracę, otwartość i życzliwość oraz wspieranie różnych inicjatyw i przedsięwzięć Uczelni kierowanych do młodzieży, a także za pomoc w promocji kolejnych edycji Akademii Maturzysty i SOS Matury, które miały miejsce w Państwa Szkole oraz  na  naszej Uczelni.

plakat dotyczący akademii maturzysty bis w edycji 2021

plakat dotyczący akademii maturzysty biz w edycji 2021 z opisem zajęć


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.