Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Psychologiczne Koło Naukowe - IQ2


Psychologiczne Koło Naukowe  IQ² utworzyło się 23 lutego 2021 roku. Przedmiotem działalności Koła jest rozwój zainteresowania psychologią, nabycie kompetencji osobistych i społecznych, jak również aktywizacja, integracja i kooperacja studentów o wspólnych zainteresowaniach.

Opiekun


mgr Ewa Biernat

Cele i zadania


Koło realizuje cele poprzez następujące zadania:

a) zgłębianie wiedzy psychologicznej, poszukiwanie i eksploracja najbardziej   interesujących studenta obszarów psychologii, pisanie artykułów, uczestnictwo w konferencjach,

b) uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z zakresu: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, zachowania asertywnego, pokonania własnej bezradności, kształtowania dobrego poczucia własnej wartości,

c) wizyty w specjalistycznych instytucjach i ośrodkach, spotkania z psychoterapeutami, doradcami personalnymi, osobami pracującymi naukowo w odniesieniu
do psychologii itp.

d) organizowanie akcji charytatywnych oraz wzajemna pomoc, a ponadto propagowanie wiedzy psychologicznej, np. w szkołach, w formie pogadanek czy warsztatów.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.