Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

GNU PSPP to program do statystycznej analizy danych . PSPP jest skierowany przede wszystkim do statystyków, socjologów i studentów wymagających szybkiego wygodnego analizowania próbek danych. Interface PSPP jest prosty w obsłudze a zarazem bardzo zbliżony do systemu SPSS. PSPP jest stabilną i niezawodną aplikacją.


Kliknij tutaj, aby pobrać plik


PSPP nie posiada ograniczeń odnośnie liczby przypadków lub zmiennych, które można wykorzystać w analizie.
Podstawowa licencja nie wymaga zakupu dodatkowych pakietów w celu uzyskania " zaawansowanych" funkcji.
Cała poniższa funkcjonalność znajduje się w jednym pakiecie PSPP.

Funkcjonalność:

 • statystyki opisowe,
 • testy t-studenta,
 • analizę wariancji (ANOVA ),
 • analizę regresji liniowej i logistycznej,
 • analizę skupień,
 • analizę czynnikową i rzetelności, oraz testy nieparametryczne.

Ponad to:

 • Wsparcie dla ponad 1 miliarda przypadków .
 • Wsparcie dla ponad 1 miliarda zmiennych .
 • Język poleceń i pliki danych, są zgodne z wykorzystywanymi w SPSS .
 • Możliwość wyboru jezyka poleceń lub graficznego interfejsu użytkownika.
 • Żródło danych: pliki płaskie(CSV) , PostScript, PDF , OpenDocument lub HTML.
 • Interoperacyjność z Gnumeric , LibreOffice , OpenOffice.Org i innym darmowych oprogramowań.
 • Łatwe importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych i źródeł bazodanowych .
 • Zdolność do otwarcia, analizowania i edytowania dwóch lub więcej zestawów danych jednocześnie .
 • Łączenie lub dołączanie danych z różnych źródeł .
 • Wsparcie interfejsu użytkownika wszystkimi popularnymi zestawami znaków.
 • Szybkie procedury statystyczne, nawet na bardzo dużych zbiorach danych .
 • Brak opłat licencyjnych .
 • Brak okresu ważności.
 • Brak nieetycznych "umów licencyjnych dla użytkowników końcowych " .
 • W pełni indeksowana instrukcja obsługi .
 • Wolność zapewniona: Licencjonowany pod GPLv3 lub następne.
 • Przenośność: działa na wielu różnych komputerach i różnych systemach operacyjnych (GNU lub GNU / Linux – Windows).
 •  

Kompatybilność PSPP jest przeznaczona do wykonywania analizy w najszybszy możliwy sposób, bez względu na wolumen danych wejściowych.

Automatyzacja procesów zarządzania. Dzięki wykorzystaniu języka poleceń (Syntax) w prosty sposób możemy zautomatyzować szereg powtarzalnych procesów analitycznych.

grafika przedstawia logotyp programu
Podręcznik - Analiza danych ilościowych dla politologów Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP:

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.