Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Absolwenci i Absolwentki Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zapraszamy Was do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu o nagrodę Rektora. W konkursie mogą brać udział prace dyplomowe napisane w ramach seminariów dyplomowych, realizowanych na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wszystkich kierunkach studiów w rpoku akademickim 2021/2022, złożone w terminie do 30 czerwca 2022 i obronione do 31 sierpnia 2022. 
Zgłoszenia prac mogą dokonać ich promotorzy, recenzenci i autorzy.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja dziedzin i dyscyplin oraz wyników badań naukowych z następujących zakresów tematycznych:

1) bezpieczeństwo wewnętrzne,

2) ekonomia menedżerska,

3) finanse i rachunkowość,

4) pedagogika,

5) pielęgniarstwo.


Laureatami konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 zostali:

Sławomir Zbyrad – absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - autor pracy pt.: „Bezpieczeństwo energetyczne w kraju w aspekcie rozwoju energii odnawialnej”, promotor: dr Artur Talik

 

Joanna Kułakowska – absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo - autorka pracy pt.: „Realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku domowym wobec pacjentki z wszczepionym stymulatorem serca – studium przypadku”, promotor: mgr Grażyna Rożek

 

Klaudia Sepioło – absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska - autorka pracy pt.: „Ocena wpływu analizy wielokryterialnej na decyzje kierownicze w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”, promotor: dr hab. Igor Britchenko, prof. ucz. 

 

 

Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje :-)


Szczegóły konkursu oraz formularz zgłaszania prac znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe 2021/2022

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.