Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Informacje ogólne


Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe.


 Głównym celem konkursu jest popularyzacja dziedzin i dyscyplin oraz wyników badań naukowych z następujących zakresów tematycznych:

• bezpieczeństwo wewnętrzne

• ekonomia menedżerska

• finanse i rachunkowość

• pedagogika

• pielęgniarstwo


Laureatami konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2020/2021 zostali: 

 

absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska,

Alan Śpiewak – autor pracy pt.: „Charakterystyka porównawcza kondycji finansowej spółek: CD Projekt S. A. z Warszawy oraz PRIME BIT GAMES S. A. z Rzeszowa, w latach 2017-2020.”, promotor: dr Joanna Sepioło

 ***************************************************************

absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska,

Agata Sokołowska – autorka pracy pt.: „Usługi bankowości elektronicznej jako bezpieczna forma sprzedaży usług bankowych w dobie koronawirusa  na lokalnym rynku Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu.”, promotor: dr hab. Igor Britchenko, prof. ucz.

 ***************************************************************

absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość,

Karol Kozioł  – autor pracy pt.: „Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny kondycji finansowej grupy kapitałowej ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S. A. w latach 2017-2019”, promotor: dr Tomasz Dziechciarz.

 ***************************************************************

absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika,

Marcin Białek – autor pracy pt.: „Uzależnienie od gier komputerowych w poglądach młodzieży szkolnej”, promotor: prof. zw. dr hab. Zdzisław Bartkowicz

 ***************************************************************

absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo,

Michał Niezgoda – autor pracy pt.: „Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym z powodu Fenyloketonurii z uwzględnieniem edukacji dietetycznej”, promotor: mgr Jakub Sapielak.

 ***************************************************************

absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

Diana Sikora – autorka pracy pt.: „Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat leczenia zespołu stopy cukrzycowej”, promotor: dr hab. Barbara Ślusarska, prof. ucz. 

***************************************************************

Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.