Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Konkurs


Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe

 

Głównym celem konkursu jest popularyzacja dziedzin i dyscyplin oraz wyników badań naukowych z następujących zakresów tematycznych:

• bezpieczeństwo wewnętrzne

• ekonomia menedżerska

• finanse i rachunkowość

• pedagogika

• pielęgniarstwo

 

Laureatami konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione

w roku akademickim 2019/2020 zostali: 

 

absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,

Sylwester Bunio – autor pracy pt.: „Fundamentalizm religijny a bezpieczeństwo państwa w opinii studentów”, promotor: dr Krzysztof Chochowski.

 ***************************************************************

absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska,

Marcin Gorczyca – autor pracy pt.: „Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem na postawie firmy „Delta Sieć s.c.” W. Kwaśnik, R. Stadnik”, promotor: dr Joanna Sepioło.

 ***************************************************************

absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia menedżerska,

Eryk Śpiewak – autor pracy pt.: „Wpływ programu Pracownicze Plany Kapitałowe na rynek kapitałowy oraz rozwój systemu emerytalnego w Polsce”, promotor: dr hab. Igor Britchenko, prof. ucz.

 ***************************************************************

absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość,

Małgorzata Nowak – autorka pracy pt.: „Wizerunek województwa świętokrzyskiego na podstawie rankingu 120 największych firm”, promotor: dr Tomasz Dziechciarz.

 ***************************************************************

absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo,

Aleksandra Marzec – autorka pracy pt.: „Specyfika i zakres działań pielęgniarki nad pacjentem w zaostrzeniu choroby Leśniowskiego – Crohna”, promotor: mgr Jakub Sapielak.

 ***************************************************************

absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

Klaudia Socha – autorka pracy pt.: „Związek diety z efektywnością hemodializy w świadomości pacjenta dializowanego”, promotor: dr n. med. Marianna Charzyńska – Gula.

 

***************************************************************

 

Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.