Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Konkurs


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Laureatkami konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2018/2019 zostały:

 

absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość
Patrycja Lebioda – autorka pracy pt.: „Inwestycje w Gminie Bojanów w latach 2014-2017”, promotor: dr Tomasz Dziechciarz.

************************************************

absolwentka kierunku Pedagogika
Liliana Goszczyńska – autorka pracy pt.: „Kara śmierci w opinii studentów PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na przykładzie kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo i Pedagogika”, promotor: dr Wiesława Pacholec.

**************************************************

absolwentka kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia licencjackie)
Jowita Pęksa – autorka pracy pt.: „Udział pielęgniarki w kontynuacji procesu rehabilitacji pacjentki po przebytym udarze mózgu”, promotor: mgr Grażyna Rożek.

****************************************************

absolwentka kierunku Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia magisterskie)
Magdalena Skrzypacz – autorka pracy pt.: „Uwarunkowania polipragmazji i polifarmakoterapii wśród osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem ich wiedzy na temat przyjmowanych preparatów”, promotor: dr n. med. Marianna Charzyńska – Gula.

*****************************************************

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Laureatkom konkursu składamy serdeczne gratulacje.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.