Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Konkurs


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Laureatkami konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2017/2018 zostały:

 

absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość
Grażyna Kucharska – autorka pracy pt.: „Jednolity Plik Kontrolny – doświadczenia z powiatu tarnobrzeskiego w latach 2014 – 2017”, promotor: dr Tomasz Dziechciarz.

************************************************

absolwentka kierunku Ekonomia menedżerska
Ewa Gruszczyńska – autorka pracy pt.: „Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnobrzeg w latach 2010 – 2016”, promotor: dr Joanna Sepioło.

**************************************************

absolwentka kierunku Pedagogika
Dominika Wianecka – Fąfara – autorka pracy pt.: „Znaczenie technik plastycznych w terapii dziecka z nadpobudliwością psychoruchową”, promotor: dr Beata Zięba – Kołodziej.

****************************************************

absolwentka kierunku Pielęgniarstwo
Katarzyna Zięba – autorka pracy pt.: „Zadania pielęgniarki w profilaktyce niedożywienia u pacjenta w wieku senioralnym – studium przypadku”, promotor: dr n. med. Marianna Charzyńska – Gula.

*****************************************************

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Laureatkom konkursu składamy serdeczne gratulacje.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.