Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Komunikat Rektora PUZ w Tarnobrzegu
z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie postępu prac związanych z wdrażaniem Systemu Obsługi Uczelni CLOUDA.

Szanowni Pracownicy i  Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu 

Semestr letni roku akademickiego 2021/2022 rozpoczynamy od zmian w obsłudze informatycznej Uczelni. Wdrożone zostały kolejne moduły Systemu Obsługi Uczelni CLOUDA, które pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie całej społeczności akademickiej.

Prace wdrożeniowe to procesy o dużej skali złożoności, są przedsięwzięciem wymagającym wykonania wielu ściśle ze sobą powiązanych i skoordynowanych działań. Skala projektu jest olbrzymia. Wszystkim zaangażowanym w ten proces składam serdeczne podziękowania za włożony dotychczasowy wysiłek. Proszę o pomoc i wzajemne wsparcie w ostatnich etapach wdrożenia systemu, dzięki któremu będzie nam się pracowało łatwiej i skuteczniej.

Jednocześnie od 24.02.2022 r. zobowiązuję wszystkie grupy pracowników Uczelni oraz studentów do realizacji obowiązków i użytkowania ścieżek komunikacji wewnątrzuczelnianej za pomocą  Systemu Obsługi  Uczelni  CLOUDA.

                                                                                                                                       Rektor

                                                                                                                   dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.

Komunikat Rektora PUZ z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie postępu prac związanych z wdrażaniem Systemu Obsługi Uczelni CLOUDA

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.