Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

W związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiczną w kraju, Władze Uczelni przypominają o obowiązku noszenia maseczek na terenie Uczelni oraz zachowaniu dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk. Osoby nie stosujące się do procedur określonych w Zarządzeniu
nr 77/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia i pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w związku z bezpiecznym funkcjonowaniem uczelni w okresie epidemii COVID-19 (dostępnego pod linkiem:
https://puz.tarnobrzeg.pl/koronawirus-info) nie będą wpuszczane na teren Uczelni. Jednocześnie przypominamy,
że w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia lub innych oznak chorobowych osoba powinna powiadomić o tym fakcie prowadzącego zajęcia.                                                              

                                                                    Rektor                 

dr hab. Anna Szylar prof. ucz.

Komunikat

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.