Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Koło Naukowe  Marketing & Quality Praxis założone zostało 12 marca 2012 r.  Koło tworzy grupa osób zainteresowanych problematyką z zakresu marketingu, logistyki i zarządzania jakością. Zaangażowanie w rozwój naukowo – badawczy oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi to perspektywa odnalezienia się w przyszłości na wymagającym rynku pracy. Wyznaczone cele naukowe i organizacyjne członkowie Koła realizują poprzez udział w konferencjach, wykładach otwartych, warsztatach i szkoleniach.

Opiekun naukowy


dr inż. Aleksander Kasprzyk

Cele i zadania


- porzerzanie wiedzy o marketingu, finansach, rachunkowości oraz z zakresu zarządzania jakością
- udział w konferencjach naukowych,
- rozwijanie umiejętności menedżerskich w warsztatach i szkoleniach,
- współorganizowanie Akademii Maturzysty, Akademii Menedżera i finansisty, Akcji SOS Matura
- promowanie Uczelni i kierunku finanse i rachunkowość.

Działalność naukowa


30-31.05.2019 r.
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Sukces firm rodzinnych w Polsce na przykładzie firmy INGLOT Sp. z o.o.
2. Ekonomiczne i społeczne determinanty funkcjonowania gmin (na przykładzie Gminy Grębów)

15.11.2016 r.  
Wygłoszenie referatów podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu:
1. „Finansowe i społeczno – gospodarcze determinanty rozwoju Stalowej Woli” – publikacja pokonferencyjna.
2. „Zmiany społeczno – gospodarcze w Stalowej Woli.”
3. „Zmiany społeczno – gospodarcze w mieście Tarnobrzeg w latach 2010 – 2014.”
4. „Rola coachingu i coacha w rozwoju osobistym człowieka.”
5. „Zmiany społeczno – gospodarcze w Sandomierzu w latach 2010 – 2014.”

12 – 13.11.2015 r.
Udział członków koła w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „Pollognus 2015” – PWSZ Wałbrzych Wygłoszenie referatów i publikacja:
1. „Problematyka przewozu towarów niebezpiecznych transportem samochodowym.”

17.04.2015 r.
Udział członków Koła w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw Unii Europejskiej” – PWSZ Tarnobrzeg Publikacja pokonferencyjna:
1. „Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie.”
2. „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez organ podatkowy.”
3. „Analiza funkcjonowania i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).”

21.05.2015 r.
Wygłoszenie dwóch referatów przez członków Koła podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” – WSIiZ Kilenarowa k/ Rzeszowa

29.05.2015 r.
Wygłoszenie referatów przez członków Koła podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowe Media. Technologia – Kultura – Sztuka” – PWSZ Sanok

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.