Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Koło Naukowe GOMPHOSIS zostało utworzone 26.10.2016 r. Koło skupia studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk medycznych, w tym pielęgniarstwa. Swoje zadania SKN realizuje poprzez aktywną pracę twórczą, której wyniki referowne są na konferencjach naukowych i przedstawiane w publikacjach pokonferencyjnych. Koło aktywizuje studentów do współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym przede wszystkim z przedszkolami i szkołami. Tam organizuje cykliczne warsztaty szkoleniowe i  propaguje profilaktykę z zakresu higieny i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opiekun naukowy


dr n. med. Karolina Kosek - Hoehne

Cele i zadania


- rozwijanie zainteresowań z zakresu nauk medycznych i pielęgniarstwa,
- pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny pielęgniarstwa,
- doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i aktualizowanie wiedzy medycznej,
- współpraca z innymi organizacjami naukowymi,
- upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów,
- promowanie Uczelni oraz kierunku pielęgniarstwo.

Działalność naukowa


31 maja 2019 r.
Wygłoszenie referatów podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”:
1) Niesteroidowe leki przeciwzapalne – najczęściej stosowane leki bez recepty.
2) Ryzyko zawodowe związane z zakażeniem drogą krwiopochodną wśród pielęgniarek w woj. świętokrzyskim i podkarpackim.
3) Wpływ agresywnego zachowania pacjentów na pracę pielęgniarek w Polsce.

30-31 maja 2019 r.
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Agresja pacjentów wobec pielęgniarek w Polsce.

18 maja 2018 r.
Wygłoszenie 3 referatów podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, WSIiZ Kielnarowa:
– „Korytarze życia” – czy wiedza oraz zachowanie kierowców świadków wypadków ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa?” – I miejsce w konkursie na najlepszy referat w panelu Bezpieczeństwo, Prawo, Polityka.
– „Suplementy diety plagą naszych czasów”.
– „Otyłość jako choroba metaboliczna, która zyskała miano epidemii”.

1-3 grudzień 2017 roku
Wygłoszenie 4 referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych i Medycznych w Lublinie w dniach:
–  „Wpływ metali ciężkich znajdujących się w dymie tytoniowym na organizm człowieka”.
– „Probiotyki w diecie studentów – hit czy kit?”.
– „Świadomi – wybór suplementów jako nowy trend”.
– „Zdrowie – czy potrafimy o siebie dbać”.

 15.11.2016 r.
Wygłoszenie 2 referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki”, zorganizowanej na terenie Uczelni:
- Zagrożenia płynące z metali ciężkich ze szczególnym zwróceniem uwagi na rtęć.
- Edukacja rodziny z chorobą Parkinsona jako krok ku lepszej jakości życia chorego.  

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.