Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Koło Naukowe GLOBTROTTER  zrzesza studentów od 8 stycznia 2015 r. Działaność Koła skupia się na poszerzaniu wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania. Swój rozwój naukowo - badawczy członkowie Koła prezentują w formie referatów podczas konferencji naukowych oraz publikacji pokonferencyjnych. Oprócz działaności naukowej SKN aktywizuje członków koła w przedsięwzięciach turystyczno - rekreacyjnych.

Opiekun naukowy


dr Joanna Sepioło

Cele i zadania


- zdobywanie i poszerzanie wiedzy ogólnej z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu,
- angażowanie studentów w prace naukowe i badawcze,
- udział w konferencjach naukowych,
- rozwijanie umiejętności menedżerskich w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach,
- rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami akademickimi,
- promowanie Uczelni i kierunku ekonomia menedżerska

Działalność naukowa


grudzień 2020 r.
Publikacja w monografii pt.: Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku” Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach:
1. Prognozowanie mikro i makro otoczenia w turbulentnym otoczeniu,
2. Rynek pracy i sytuacja zawodowa wśród pokolenia Y,
3. Proces komunikacji w instytucji publicznej oraz najczęstsze bariery obniżające jego jakość,
4. Innowacyjność gospodarki w dobie Internetu,
5. Innowacyjne metody zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem,
6. Rola zespołu projektowego w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi,
7. Zjawisko mobbingu w organizacjach administracji,
8. Motywowanie pracowników, jako istotny element zarządzania organizacją,
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach,
10. Motywowanie pracowników jako wyzwanie zarządzania w organizacjach administracji,
11. Zaufanie w zespole jako determinanta skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem,
12. uwarunkowania kształtujące proces komunikacji w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w Sandomierzu.

grudzień 2019 r.
Publikacja artykułów studentów w Zeszytach studenckich, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach:
1. Struktura rynku pracy oraz bezrobocia. Analiza na podstawie powiatu tarnobrzeskiego w latach 2010 – 2016.
2. Inwestycje oraz efekt ekonomiczny rozwoju turystyki w mieście Tarnobrzeg.

30 – 31.05.2019 r.
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Uczelni:
1. „Sytuacja ekonomiczna sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim”,
2. „Potencjał ekonomii społecznej – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w powiecie tarnobrzeskim”,
3. „Biznes plan jako narzędzie – żywy organizm zarządzania przedsiębiorstwem”‚
4. „Bezrobocie – przyczyny i skutki w powiecie tarnobrzeskim”.
Publikacja w monografii: Człowiek – Gospodarka – Ekonomia. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. M. Kołecka, J. Sepioło, wyd. WSE Stalowa Wola, 2019 r.: Badanie jakości usług i poziomu zadowolenia klientów firm ubezpieczeniowych w Tarnobrzegu.

20 – 22.04.2017 r.
Wygłoszenie referatu podczas II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych w PWSZ w Nowym Sączu i publikacja pokonferencyjna:
„Wykorzystanie BI we współczesnej turystyce”.

15.11. 2016 r.
Wygłoszenie referatów podczas Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu i publikacja pokonferencyjna:
1. „Wpływ geometrii na gospodarkę regionu”.
2. „Wykorzystanie potencjału pokopalnianego a rozwój gospodarki turystycznej w powiecie tarnobrzeskim”.
3. „Nordic Walking jako jedna z aktywnych form rekreacji mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego”.

czerwiec 2016 r.
Publikacja artykułów w Interdyscyplinarnych Zeszytach Naukowych:
1. „Innowacje i ekologia jako szansa rozwoju bazy noclegowej.”
2. „Wpływ popytu na efekt kalendarzowy w sektorze hotelarskim.”
3. „Metody przekształceń mikroregionu w komplementarny rynek turystyczny.”

21 – 23.04.2016 r.
I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych – PWSZ Nowy Sącz, publikacja artykułów:
1. „Uczestnictwo młodzieży w formach turystyki kwalifikowanej w powiecie tarnobrzeskim.”
2. „Muzea na świeżym powietrzu jako ponadczasowa atrakcja turystyczna regionu.”
3. „Wsparcie funduszy Unii Europejskiej w rozwój turystyki w województwie świętokrzyskim.”

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.