Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Na zdjęciu logotypy projektowe od lewej Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, województwo podkarpackie i Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Pracownia powstała w ramach projektu pn. Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest stworzenie warunków do kształcenia praktycznego uwzględniających europejskie standardy nauczania poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej. Dofinansowanie projektu z UE: 508 937,41 PLN.

Opis pracowni


Inkubator Przedsiębiorczości to kolejny element utworzonego - w listopadzie w 2019 roku - Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Inkubator pozwala studentom profesjonalnie przygotowywać się do podejmowania wyzwań zawodowych. Podobnie jak w symulatorze firmy „Inkubator” jest nowocześnie wyposażoną pracownią, której zadaniem jest kreowanie i rozwijanie zdolności przedsiębiorczych studentów.

Tutaj, pod okiem doświadczonych wykładowców, przyszli menedżerowie przygotowują poszczególne elementy planu biznesowego. Ich zadaniem jest tworzenie projektów ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego przedsięwzięcia, symulacji własnej działalności gospodarczej czy utworzenie nowego start-upu. Poznają także najważniejsze aspekty zarządzania i prowadzenia własnej firmy.

Dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi studenci mogą swoje najciekawsze plany wprowadzać w życie w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Jasne, nowoczesne pomieszczenie pracowni, z laptopami na biurkach

Galeria zdjęć


Galeria zdjęć prezentująca wyposażenie pracowni inkubatora przedsiębiorczości
Galeria zdjęć prezentująca wyposażenie pracowni inkubatora przedsiębiorczości
Galeria zdjęć prezentująca wyposażenie pracowni inkubatora przedsiębiorczości
Galeria zdjęć prezentująca wyposażenie pracowni inkubatora przedsiębiorczości

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.