Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Description


Erasmus+ is a program for education, training of the youth and sport. The aim of the Erasmus+ programe is to improve the quality and relevance of usefulness of qualifications and skills. The financial resources of the programe are allocated to scholarships for people who will go abroad to study , to train and to work as volunteers. The period spent abroad can range from a couple of days till one year. Erasmus+provides greater support for students who want to develop their language skills before going to University or working within the scholarship. The Erasmus+ scholarships are adjusted to the specific needs ( these are maintenance costs in the destination country) and they provide greater help for students from less privilaged environments, people with disabilities or those from the outermost regions. In practice the European Erasmus+ programe enables foreign mobility -trips for educational purposes (e.g to study or work , to participate in the training courses or to involve in the volunteering) of the pupils, students, educational staff and and employees. It also supports building the partnerships between universities , higher and secondary schools, enterprises and non-profit organisations to strenghten innovation and knowledge building.

women sitting on luggage on the road

ANNOUNCEMENT ERASMUS+ ON-LINE 2023/2024


Grafika informująca o OGŁOSZENIE ERASMUS+ ON -LINE 2024

 

Grafika predstawiająca erasmus plus ogłoszenie

Card


Erasmus+card for Higher Education for the years 2021-2027.

We are pleased to announce that the project of State Vocational University of prof. Stanisław Tarnowski in Tarnobrzeg was positively evaluated by the Executive Agency for Education, Culture and the Audiovisual Sector of the European Commission. The University was granted the further Erasmus +Card for Higher Education for the years 2021-2027.

The Erasmus+ Charter for the Higher Education (ECHE CARD) determines the general rules of the actions within the Erasmus+program . Having the ECHE Card is the precondition for the implementation of Erasmus+program. Thanks to it the students and the employees  still can participate in the international academic  cooperation projects. Within the program the University enables  trips:
of the students for vocational practice,
the graduates for vocational practice,
of the research workers  to conduct teaching  classes in the partnership universities,
of the research workers for training purposes,
of the administrative staff  for training purposes,
arrivals of invited guests  to conduct academic classes and for  training  purposes

 

Advertisements


Erasmus +2023/2024

In the academic year of 2023/202 the University will have the opportunity to finance the mobilities within the Erasmus +program. KA131-HED2023, Action 1.Educational mobility
Within the contract from the mobility can benefit:

 

1.       STUDENTS:
·         the program enables the students and graduates (qualified in the last year of the studies) to go for vocational practice
·         the foreign students’ practice within the Erasmus+program can be carried out in the host enterprise/institution located in the country participating in the Erasmus+program
·         the foreign students’practice must last at least 60 days. In extraordinary situations the practice can last from 5 to 30 days and it has to be complemented with online practice
·         the host institution may be any public or private organisation conducting its activity on the labour market or in the field of education, trainings and for youth
·         the monthly amount of scholarship and travel costs  for the long term trips is depended on the country of stay. The detailed information  is available from Erasmus+coordinator

 

2.       TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF
·         the program enables the training trips of the training trips for teaching and administrative staff for the minimum period of 2 to 6 days in order to improve skills and qualifications needed at work, to exchange experiences, to expand knowledge in the particlar field, e.g. by participating in training, work shadowing visit
·         educational trips to the program countries (conducting lecturers 8 teaching hours per day ) for the minimum period of 2 till  days (including two days reserved for the travel)
·         the daily amount of the scholarship and the journey according to the inclusive rat eis depended on the country of stay. The detailed information is available at the coordinator of the Erasmus+program.

 

THE DETAILED INFORMATION IS AVAILABLE AT THE COORDINATOR OF

THE  ERASMUS+PROGRAM      

 dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska

kom. 692711082

Important pages


Institutions responsible for the implementation of the Erasmus+ program in Poland

Erasmus+ for higher education – www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
Foundation for the Development of the Education System – www.frse.org.pl

 

Erasmus+ in Europe

European program website – http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Eurodesk European information for young people – http://www.eurodesk.pl
European Youth Portal – https://europa.eu/youth/EU_pl
Your Europe – http://www.europa.eu/youreurope

 

Contact


COORDINATOR OF THE Erasmus+PROGRAM

dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska

mail: erasmus@puz.tarnobrzeg.pl

agnieszka.sokolowska-drzymalska@edu.puz.tarnobrzeg.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.