Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego przy naszej Uczelni powstał w 2002 roku. Celem działalności Klubu jest m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej, rozwijanie sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim, wychowanie członków organizacji zgodnie z tradycjami AZS, powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy organizacji, Uczelni.


Swoje cele Klub realizuje poprzez:
– organizowanie życia sportowego i rekreacji, uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych, – organizowanie obozów sportowych,
– propagowanie różnych form sportu i rekreacji,
– współpracę z Władzami Uczelni i Samorządem Studenckim,
– współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi a także związkami sportowymi.

 
Linki zewnętrzne:
Piłkarz dośrodkowuje z rzutu rożnego

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.