Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Pielęgniarka z stetoskopem
Pielęgniarstwo
Typ studiów: II stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 4 semestry, 2 lata
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zapisz się

Opis kierunku

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza to misja niesienia pomocy osobom chorym, która wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy zgodnej z osiągnięciami  nauki oraz rozwijania nowych umiejętności praktycznych, zgodnych ze sztuką opieki pielęgniarskiej. Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo rozwijają kompetencje zawodowe i osobiste, dostarczają wiedzę specjalistyczną, rozwijają w zakresie samokształcenia, poszerzają perspektywę zawodową i stwarzają nowe możliwości zawodowe i finansowe. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanej i specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej i innych nauk o zdrowiu. Przygotowują również do podjęcia aktywności w zakresie badań naukowych w pielęgniarstwie. Przykładowe umiejętności nabywane w toku realizacji studiów to m. in.:

Głównym celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia jest przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza i opiera się ono na wypełnianiu wysokich wymogów związanych z realizacją standardów kształcenia w zawodzie, czerpiąc z bogatych tradycji zawodowych, ale równocześnie patrząc w horyzont wyzwań, które stawia przed zawodem pielęgniarki aktualna rzeczywistość.

Kwalifikacje przyszłego absolwenta są dostosowane do potrzeb rynku pracy w kraju i za granicą a bogata baza dydaktyczna i kompleksowy program nauczania pozwalają zdobyć pełne kompetencje, aby profesjonalnie wykonywać zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

Kształcenie Praktyczne: LINK

Perspektywy Zawodowe

Absolwent kierunku pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Uzyskany przez absolwenta dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego, sanatoriach, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgnacyjnych, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady dyplomowania

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO ZASAD DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO - STUDIA II STOPNIA

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.