Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Pielęgniarka z stetoskopem
Pielęgniarstwo
Typ studiów: I stopnia
Profil studiów: stacjonarne
Forma studiów: stacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 6 semestrów, 3 lata
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Zapisz się

Opis Studiów

System opieki zdrowotnej w Polsce jest zespołem instytucji i funkcjonujących w nich ludzi, mających zadanie nie tylko zapewnienie opieki zdrowotnej ludności, ale również troskę o kondycję fizyczną i psychiczną każdego człowieka.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo pozwalają dołączyć do grona osób, które wykonują zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania wśród społeczeństwa i są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowany personel medyczny.

Kształcenie na tym kierunku uwzględnia tradycję i zmiany, jakie zachodzą w systemie opieki zdrowotnej i jest zgodne z przebiegiem kształcenia i prowadzeniem praktyki pielęgniarskiej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Program kształcenia ukierunkowany jest na zdobycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Student po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem szacunku i respektowania praw pacjenta, posiada umiejętność współpracy z profesjonalistami w celu zapewnienia opieki jednostce i jej rodzinie, ponadto potrafi wykonywać świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach.

Kształcenie praktyczne: LINK

Perspektywy Zawodowe

Absolwent kierunku pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Uzyskany przez absolwenta dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego, sanatoriach, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

Absolwent tego kierunku może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgnacyjnych, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe.

Zasady dyplomowania

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO ZASAD DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO - STUDIA I STOPNIA


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.