Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Policjant stoi odwrócony plecami
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów: I stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 6 semestrów, 3 lata
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zapisz się

Opis kierunku

Głównym zadaniem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest oferowanie nauczania służącego rozwojowi studenta, który wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach zorientowanych na podejmowanie działań służących zaspokojeniu bezpieczeństwa, zarówno jednostkowego, jak i społeczności lokalnych czy narodu. Dzięki praktycznemu charakterowi studiów, przejawiającemu się we włączeniu w proces dydaktyczny praktyków zawodu, studenci nabywają stosowne umiejętności praktyczne i są lepiej przygotowani do pracy zawodowej.

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają kompetencje specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ogólne cele kształcenia w ramach kierunku studiów można sformułować następująco:


na zdjęciu widok archiwum oraz napis wykaz syllabusów na zdjęciu widok na archiwum oraz napis program studiów

Perspektywy Zawodowe

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyska tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają absolwentowi na ubieganie się o pracę w:

Opiekunowie lat studiów

 

Studia stacjonarne

I rok     dr Anna Zych    e-mail: anna.zych@puz.tarnobrzeg.pl

II rok    dr Joanna Biernicka     e-mail: joanna.biernicka@edu.puz.tarnobrzeg.pl

III rok   dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska     e-mail: agnieszka.sokolowska-drzymalska@edu.puz.tarnobrzeg.pl

Studia niestacjonarne

I rok     dr Marian Szkodziński/ mgr Marzena Marzec        e-mail: marian.szkodzinski@edu.puz.tarnobrzeg.pl   /  e-mail: marzena.marzec@edu.puz.tarnobrzeg.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.