Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

All employees and students of the State Vocational School named after Prof. Stanisław Tarnowski in Tarnobrzeg can use the Teams application as part of Microsoft Office 365 for free. This allows for remote work and conducting remote teaching (lectures, exercises) online.

The application is available at: https://teams.microsoft.com

With TEAMS, you can:

participate in online meetings (e.g., lectures, exercises, team meetings, oral exams),
communicate with others via chat (this can be communication between employees),
connect with others via audio and/or video,
conduct a presentation or lecture online in real-time by sharing your screen and files, such as sending materials for classes.

You can use the Teams application: through the browser, the application installed on your computer - available for download here, and through the mobile application on your phone - available for download here.


Instruction for teachers part 1  - https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY
Instruction for teachers part 2 - https://www.youtube.com/watch?v=yXTIaUrt66Q

 

Instruction for students - https://www.youtube.com/watch?v=0Wo5o7RZkkQ

 

 

The graphic shows the Microsoft Teams logo

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.