Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.


In accordance with the agreement of 23.02.2022. State Professional University prof. Stanislawa Tarnowski in Tarnobrzeg received financial support in the form of a monetary donation in the amount of PLN 19,100.00 (nineteen thousand hundred zlotys)/. Donation to the university was provided by Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

 

The donation financed the purchase of equipment for the needs of education in the newly created field of Medical Rescue, including a modern transport trolley and a rich set of PSP R1 for emergency medical services (the set includes: vacuum mattress with pump, KED vests for adults and children, automatic defibrillator training, grooming stretchers with stabilizing belts, orthopedic boards for adults and children, adjustable neck collars, sets of dressings, bandages, etc, compresses, bands and scarves and hydrogel dressings. In addition, the set also includes an oxygen cylinder with a reducer and advanced vacuum rails for immobilizing limbs).

 

The authorities of the Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. thank you for your support.

 

The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation
The pictures show the equipment purchased as a donation

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.