Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

GNU PSPP is a program for statistical data analysis. PSPP is primarily designed for statisticians, sociologists, and students requiring quick and convenient analysis of data samples. The PSPP interface is user-friendly and at the same time very similar to the SPSS system. PSPP is a stable and reliable application.


Click here to download the file


PSPP has no limitations regarding the number of cases or variables that can be used in the analysis. The basic license does not require the purchase of additional packages for "advanced" features. All the functionality below is included in one PSPP package.

Functionality:

 • Descriptive statistics,
 • t-Student tests,
 • Analysis of variance (ANOVA),
 • Linear and logistic regression analysis,
 • Cluster analysis,
 • Factor analysis and reliability, as well as nonparametric tests.

Additionally:

 • Support for over 1 billion cases,
 • Support for over 1 billion variables,
 • Command-line and data files compatible with those used in SPSS,
 • Option to choose between command-line or graphical user interface,
 • Data sources: flat files (CSV), PostScript, PDF, OpenDocument, or HTML,
 • Interoperability with Gnumeric, LibreOffice, OpenOffice.Org, and other free software,
 • Easy importing of data from spreadsheets, text files, and database sources,
 • Ability to open, analyze, and edit two or more data sets simultaneously,
 • Merging or appending data from different sources,
 • User interface support for all popular character sets,
 • Fast statistical procedures, even on very large data sets,
 • No licensing fees,
 • No expiration period,
 • No unethical "end-user license agreements",
 • Fully indexed user manual,
 • Freedom assured: Licensed under GPLv3 or later,
 • Portability: works on many different computers and different operating systems (GNU or GNU/Linux – Windows).

Compatibility: PSPP is designed to perform analysis in the fastest possible way, regardless of the volume of input data.

Automation of management processes: Using the command language (Syntax), we can easily automate a series of repetitive analytical processes.

the graphic shows the logotype of the program
Handbook - Quantitative Data Analysis for Political Scientists: Practical Introduction Using the GNU PSPP Program:

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.