Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Objective and objectives of the action


Committee on Ethics of Scientific Research PUZ prof. Stanislawa Tarnowski in Tarnobrzeg was appointed in order to ensure compliance with ethical standards related to the accession and performance of scientific research as part of the fields of education carried out at the State Professional University prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg. The Commission will also be tasked with providing support to those who, in connection with their research, face a number of ethical dilemmas.


The subject of the ethical evaluation carried out by the Commission is:

1) research conducted by students completing their first degree studies as part of their diploma theses;

2) research conducted by students completing II degree studies as part of their diploma theses;

3) research conducted by students - members of student scientific circles operating at the University - as part of research projects carried out by these circles;

4) research conducted by academic teachers - as part of research projects carried out at the University;

5) external entities that are partners in research projects initiated by the University (eg scientific societies, non-governmental organizations, local government structures, etc.).


The Commission shall meet to give its opinion on the applications submitted by:

1) students joining the work related to writing diploma theses - after a positive opinion and referral of the application by the job promoter;

2) students of members of scientific circles preparing research projects - after a positive opinion and referral of the application by the supervisor of the circle;

3) academic teachers working on an individual or team research project;

4) the authorities of the Faculty (Dziekan) or the University (Rector or Vice-Rectors).

Composition of the Commission


Composition of the Commission for. Ethics of Scientific Research

dr Stanisław Lis - President

dr hab. Maria Borowska

dr hab. Krzysztof Chochowski

dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska

dr hab. Agata Pierścieniak

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula

dr Robert Rogowski

mgr Ewa Biernat


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.