Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Contact


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15 lub 15 822 90 23 fax. 15 823 57 88

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 823 57 48

e-mail: uczelnia@puz.tarnobrzeg.pl

NIP: 867-19-84-803

Phone numberUniversity Recruitment Point
15 823 65 16

Rector's Office
15 823 64 90
15 822 90 15 ext 225

Office of the Vice-Rector for Education
Office of the Vice-Rector for Development and Scientific Research
15 822 90 15 ext 225


Chancellor's Office
15 822 90 15 ext 240

Dean's Office of the Faculty of Social Sciences and Humanities
15 822 51 41
Internal Security, Psychology
15 822 90 15 
ext 232, 237

Dean's Office of the Faculty of Medical Sciences and Health Sciences
15 822 51 86
Nursing 15 822 90 15 ext 212
Medical Rescue 15 822 90 15 ext 245

Dean's Office of the Faculty of Technical and Economic Sciences
15 822 51 57
Managerial Economics, Finance, and Accounting
15 822 90 15 ext 238

University Quarters
15 822 90 15 ext 209, 210, 243

Rector's Proxy for Education Quality
15 822 90 15 ext 247

Public Procurement
15 822 90 15 ext 234

Education Department
15 822 90 15 ext 252, 254

Internships and Scholarships
15 822 90 15 ext 247, 255

Human Resources Department
15 822 90 15 ext 227

Economic and Technical Department
15 822 90 15 ext 236

University Publications and Promotion Department
15 822 90 15 ext 222, 263

Career Office
15 822 90 15 ext 237

Library
15 823 57 25
15 823 57 48 ext 24

University of the Third Age
15 822 24 21

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.