Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Legia Akademicka w tarnobrzeskim PUZ-ie nie jest nowością. Uczelnia od 2017 roku, czyli od początku projektu – przygotowanego i zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji i Nauki aktywnie włącza się w szkolenie wojskowe studentów – ochotników. 

W poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku o godzinie 15.15 w auli A, w budynku przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 10 odbyło się spotkanie dotyczące programu „Legia Akademicka” (ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych). Na spotkaniu prowadzonym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku kpt. Dawid Tomczyk przedstawił sposób kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej, czas trwania ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej, a także sposób i tryb powoływania do odbycia szkoleń i zwalniania z odbywania szkoleń w Szkołach Legii Akademickiej.

Udział w programie Legia Akademicka umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych tak w sferze cywilnej jak i służb mundurowych, w szczególności wojska. Jest także okazją do przeżycia fascynującej przygody i nawiązania nowych więzi koleżeńskich. Uczestnictwo w projekcie na każdym jego etapie jest dobrowolne i ewentualna rezygnacja nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków.


Deklaracje uczestnictwa można składać elektronicznie na adres wcrnisko@ron.mil.pl
lub telefonicznie po numerem telefonu 261152830. ZAPRASZAMY!


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.