Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

grafika przedstawia twarz chłopca oraz tytuł konferencji i data wydarzenia


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu

Odział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Tarnobrzegu

zapraszają na konferencję "Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży"

organizowaną w ramach Tarnobrzeskich Seminariów Pedagogicznych. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Tarnobrzega i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego


Termin: 30.11.2022 r.

Miejsce: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, Tarnobrzeg


 

Program konferencji:

8.30  - Rejestracja uczestników 

9.00 – 9.10 - Powitanie uczestników dr hab. Anna Szylar, prof. ucz., Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, mgr Jacek Kulasa - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu

Wykład wprowadzający:

9.10 – 9.30 - dr hab. Anna Wojnarska, prof. ucz., ADHD jako czynnik ryzyka nieprzystosowania społecznego

Część plenarna

9.30 – 9.45 - dr Renata Matusiak, Uczeń  z fobią szkolną- pomoc i profilaktyka

9.45 – 10.00 - mgr Ewa Biernat, Wpływ lęku na funkcjonowanie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych i ich rodzin

10.00 – 10.15 - dr Małgorzata Lis, Po drugiej stronie lustra – mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej

10.15 – 10.30 - mgr Irmina Gronczewska-Wójcik, Tożsamość płciowa dzieci i młodzieży- diagnoza i terapia


10.30 – 11.00 - przerwa kawowa


11.00 – 11.15 - mgr Marzena Łata, Formy pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

11.15 – 11.30 - dr Wiesława Pacholec, Problemowe korzystanie z internetu - diagnoza, profilaktyka i terapia

11.30 – 11.45 - mgr Agnieszka Homarowicz, Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne u osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

11.45 – 12.00 - dr Beata Zięba – Kołodziej, Praca z dzieckiem skoncentrowana na rozwiązaniach w szkole. Program ,,Dam radę”.

12.00 – 12.15 - dr Monika Piątek, Samookaleczanie - radzenie sobie z trudnymi emocjami


12.15 – 12.30 - przerwa kawowa


12.30 – 13.15 - dr Anna Siudem, Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u dzieci

13.15  Zakończenie części plenarnej konferencji i zaproszenie na część praktyczną

Część praktyczna

13.20 – 14.10 - dr Ireneusz Siudem – Przeciwdziałanie przemocy w społeczności szkolnej.

 


Komitet naukowy

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. (PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

dr hab. Anna Wojnarska, prof. ucz. (PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

dr hab. Edward Nycz, prof. ucz. (Uniwersytet Opolski)

dr Monika Piątek (PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

dr Patrycja Kaszubska-Dziergas (Uniwersytet Opolski)

dr Renata Matusiak  (Szkoła Główna Menedżerska CH, Filia w Rzeszowie)

Komitet organizacyjny

dr Anna Zych (PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

dr Renata Matusiak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu)

mgr Ewa Biernat (Odział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Tarnobrzegu)

mgr Magdalena Gorczyca (PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)

mgr Klaudia Witecka (PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu)


 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.