Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Dużym wyróżnieniem dla naszej społeczności akademickiej zakończył się XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Medycyna bólu 2022 – interdyscyplinarnie”, który odbył się w dniach 20-22 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

 

Przewodnim tematem Zjazdu było interdyscyplinarne podejście do pacjentów z różnorodnymi zespołami bólu ostrego i przewlekłego, gdyż ideą współczesnej medycyny bólu jest właśnie podejście inter- i wielodyscyplinarne – zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu chorych z bólem. Do wygłoszenia wykładów zaproszono wybitnych specjalistów – lekarzy i naukowców z kraju i zagranicy, reprezentujących różne dziedziny nauk medycznych, w tym przedstawicieli nauk podstawowych, anestezjologów, geriatrów, internistów, neurologów, onkologów, radioterapeutów, psychiatrów, reumatologów, farmakologów klinicznych, specjalistów rehabilitacji medycznej, specjalistów medycyny paliatywnej, ortopedów, stomatologów, psychologów i fizjoterapeutów.

Jednym z prelegentów podczas zjazdu był dr n. o zdr. Leszek Marzec - nauczyciel akademicki naszej Uczelni i jednoczesnie doświadczony ratownik medyczny, który zaprezentował pracę zbiorową pt: "Zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego w Polsce z powodu bólu", napisaną wspólnie z dr. hab. n.med. Januszem Piotrem Sikorą - Kierownikiem Zakładu Medycyny Ratunkowej dla Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i dr. hab. n. med. Grażyną Skotnicką-Klonowicz z Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.


Praca zbiorowa współtworzona przez naszego wykładowcę została doceniona przez gremium zjazdu, które przyznało jej 3 miejsce (spośród 14 zgłoszonych).

Serdecznie gratulujemy!


na zdjęciu od lewej dr n. o. zdr. Leszek Marzec i dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska - prezes Polskiego Towarzystwa badania Bólu

Na zdjęciu od lewej dr. n. o zdr. Leszek Marzec i dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska - Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, podczas XI Zjazdu Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Medycyna bólu 2022 – interdyscyplinarnie”, który odbył się w dniach 20-22 października w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.


Nagrodzona praca:


grafika przedstawia plakat z pracą naukową naszego wykładowcy, przedstawiona podczas zjazdu

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.