Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Nasza multimedialna strzelnica służy nie tylko studentom Uczelni. Wspólnie z partnerami wykorzystujemy jej zasoby, szkoląc młodozież z tarnobrzeskich szkół.

Szeroko pojętemu bezpieczeństwu poświęcone były zajęcia p.n. "Bezpieczeństwo osobiste w trakcie trwania konfliktu zbrojnego", które zorganizowaliśmy wspólnie z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu z klas I i III wraz z opiekunami - Krzysztofem Wiatrosem i Karolem Młodawskim.

Trójobszarowy panel, zawierający elementy teoretyczne dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych oraz elementy praktyczne, związane z udzielaniem pierwszej pomocy, a także bezpiecznego posługiwania się bronią palną spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Każdorazowo spotkania rozpoczynały się od krótkiego wykładu prowadzonego przez wykładowcę Uczelni - dr hab. Krzysztofa Chochowskiego na temat sytuacji prawnej ludności cywilnej w razie konfliktu zbrojnego.

Następnie ratownicy medyczni - Jakub Kobierski i Tomasz Gontarz - zaprezentowali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczniów mógł wziąć udział w zajęciach, realizując praktycznie czynności ratujące życie. Ostatnim etapem szkolenia była nauka bezpiecznego posługiwania się bronią palną, do czego wykorzystano istniejącą w Uczelni strzelnicę multimedialną i znajdujące się w jej dyspozycji zasoby. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem specjalistów - aspiranta sztabowego Rafała Szymańskiego oraz starszego aspiranta Stanisława Ciby. Za techniczne przygotowanie obu szkoleń odpowiedzialny był Kacper Kukiełka. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.