Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Webinarium z zakresu bankowości i finansów zagości cyklicznie

w środowisku akademickim PUZ w Tarnobrzegu

 

W dniu 3. listopada 2022 roku uczestniczyliśmy on-line w bardzo interesującym, merytorycznym webinarium nt. Możliwości wspólnego rozwoju biznesu przez banki spółdzielcze”, organizowanego
w ramach Programu Analityczno-Badawczego WIB.

Przedmiotowe spotkanie prowadzone było przez wybitnych specjalistów ze środowiska bankowego oraz ekspertów i naukowców badających zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej.  Wieloaspektowe ujęcie zagadnień związanych stricto za działalnością i rozwojem Banków Spółdzielczych w Polsce poparte zostało pogłębionymi analizami, które pozwoliły na wyznaczenie modeli i funkcji opisujących nowe trendy rynkowe. Dużo miejsca poświęcono przykładom działalności  Banków Spółdzielczych w Niemczech, Austrii oraz rozwojowi współczesnej spółdzielczości bankowej na rynkach europejskich.

Uczestnikami webinarium byli pracownicy Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz studenci i członkowie Kół Naukowych naszej Uczelni.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.aleBank.pl/WebinariaPABWIB.

Uczelnia współpracuje z Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. i dzieli się z Państwem aktualnymi informacjami na temat zmian w sektorze bankowym.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa,

na kolejne cyklicznie organizowane webinaria i inne formy doskonalenia.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.