Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego od wielu lat wspiera działalność uczelni wyższych w regionie. W tym roku dofinansowanie otrzymało 10 uczelni. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel kwotę 1 miliona złotych. Największe dofinansowanie w kwocie 230 tysięcy złotych otrzymały największe uczelnie na Podkarpaciu - Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska. Nasza Uczelnia znalazła się na trzecim miejscu i pozyskała kwotę 90 tysięcy złotych.

Podpisanie umowy o dotacji nastąpiło w środę 14 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował wicemarszałek Pan Piotr Pilch, naszą Uczelnię rektor Pani Profesor Anna Szylar.

Procedura otrzymania dotacji była taka sama, jak w latach poprzednich. Zarząd Województwa ogłosił konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie działań realizowanych przez uczelnie. Do podstawowych kryteriów konkursowych należała realizacja przedsięwzięć zgodnych z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 oraz potrzebami rynku pracy. Brano też pod uwagę związek realizowanych przedsięwzięć z powstaniem lub rozwojem nowych kierunków kształcenia, wzrostem liczby studentów na danym kierunku oraz powiązanie realizowanych działań z pracami badawczo-rozwojowymi i działalnością naukową.

Wniosek złożony przez naszą Uczelnię uzyskał wysoką ocenę formalną i merytoryczną, co przełożyło się na wysokie wsparcie finansowe. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia na - zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy - deficytowych, praktycznych kierunkach studiów, realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu”.


Tarnobrzeska uczelnia od wielu lat skutecznie pozyskuje środki finansowe z konkursów organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego, by rozwijać ofertę kształcenia. W latach 2018-2020 pozyskano blisko 300 tysięcy złotych – odpowiednio 100 tysięcy w roku 2018, 113 tysięcy w roku 2019 i 85 tysięcy złotych w roku 2020. Środki te przeznaczono między innymi na wyposażenie pracowni bezpieczeństwa (zakup multimedialnej strzelnicy laserowej), wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich (zakup zaawansowanych fantomów) czy wyposażenie Akademickiego Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej (zakup aparatu EEG feedback oraz symulatora diagnostyki psychofizjologicznej).


Środki z tegorocznej dotacji zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla pracowni pielęgniarskich dla potrzeb studiów II stopnia (zakup symulatora starości i elektrycznie sterownego krzesła prysznicowo-toaletowego oraz zakup monitorów interaktywnych), a także zakup wyposażenia dla centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej (zakup aparatu do treningu metodą Warnkego) i zakup zestawu do prowadzenia wideokonferencji dla kierunków Psychologia i Pielęgniarstwo.

 

 


Podczas podpisania umowy. Z lewej wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, z prawej Rektor PUZ dr hab. Anna Szylar prof. ucz. (Zdjęcie Anna Magda - Biuro Prasowe UMWP)

 

Podczas podpisania umowy. Z lewej wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, z prawej Rektor PUZ dr hab. Anna Szylar prof. ucz. (Zdjęcie Anna Magda - Biuro Prasowe UMWP)

 

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.