Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Już po raz czternasty, 28 lutego 2021 roku, będzie obchodzony Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W Polsce obchodzony jest on od 2010 roku.


Pierwszy Dzień Chorób Rzadkich zorganizowała Europejska Federacja Rodziców Pacjentów i Pacjentów z Rzadkimi Chorobami w 2008 roku. Na  Dzień Chorób Rzadkich został wybrany symbolicznie  - jako najrzadszy dzień w roku - ostatni dzień lutego - 29 luty.  Jednak ze względu na lata przestępne, jest obchodzony również 28 lutego. Według danych z 2008 roku w pierwszym Światowym Dniu Chorób Rzadkich udział wzięło 18 krajów, natomiast już w 2018 udział wzięły 104 kraje ( w tym również Polska ). \

Celem tego święta jest uświadomienie czym są Choroby Rzadkie i jak wpływają na życie osób, które zostały nimi dotknięte a także w jaki sposób można starać się pomóc pacjentom z chorobami rzadkimi oraz ich rodzinom. Według przyjętej w Unii Europejskiej definicji  - choroby rzadkie są to ciężkie, często zagrażające życiu schorzenia, które dotyczą nie więcej niż 5 osób na 10 000, u których leczenie wymaga szczególnych, skoordynowanych wysiłków wielu specjalistów. Liczba diagnozowanych chorób rzadkich  szybko rośnie, gdyż postęp w genetyce pozwala dziś lepiej zrozumieć mechanizmy chorób, które wcześniej pozostawały niewyjaśnione. Obecnie znanych jest 8000 różnych chorób rzadkich. Według szacunków Komisji Europejskiej dotykają one od 6 do 8 % populacji, oznacza to, że w Polsce mogą żyć nawet ponad 2 miliony osób z rzadkimi schorzeniami. Ponad 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne. Główne przyczyny tych schorzeń to : zakażenia, uszkodzenia tkanek oraz teratogenne działanie niektórych substancji.

Oficjalnym centrum informacji na temat chorób rzadkich w Polsce jest Orphanet (orpha (j.ang.) - sierota) - portal międzynarodowy publikujący różne najnowsze informacje medyczne na temat chorób rzadkich. Portal działa on od 2006 roku i ma swoja siedzibę przy Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.  Zajmuje się on także zbieraniem danych na temat świadczeń związanych z chorobami rzadkimi. Nazwa portalu wiąże się ze słowem "sierota" (j. ang. - orpha ). Słowo to pojawia się również w określeniu "leki sieroce". Tak zwane leki sieroce są stosowane w leczeniu chorób, które są na tyle rzadkie, że sponsorzy  niechętnie odnoszą się  do prowadzenia badań na normalnych zasadach rynkowych, ponieważ ze względu na niewielki rynek, jaki reprezentują, nie są w stanie zamortyzować kosztów poniesionych na badania naukowe i produkcję.


Informację przygotowały:

Michalina Toś, Ewelina Szypuła, Lucyna Urbańska

Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego


Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie portalu ORPHANET (kliknij w grafikę by przejść)

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.